Arama

İslam uygarlığındaki hastaneler hakkında 20 ilginç bilgi

İnsanoğlunun şifa arayışı, tarih boyunca hayatta kalmanın en önemli unsurlarından biri oldu. İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan tıp ilminin kurumsallaştırılarak hastanelere dönüşmesi ise İslam uygarlığının altın çağında gerçekleşti. Dünyada pek çok coğrafyanın Karanlık Çağı yaşadığı o yıllarda İslam beldelerinde hastaneler kurulmuş, hastalıklara şifa olacak reçeteler keşfedilmişti. Dönemin hükümdarları da sağlık ile ilgili çalışmaları desteklemişler, hastanelerin kuruluşuna öncülük etmişler ve bu hastanelerin her türlü ihtiyacını karşılamışlardı. İslam uygarlığındaki hastaneler hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

Hastaneler hastalıklara teşhis koymak, hasta ve yaralılara tıbbî ve cerrahi müdahalelerde bulunmak ve bunları iyileştirmek maksadıyla tedavi etmek için oluşturulan kurumlardır. Tıp ilminin tarihi ise neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir.

İslam öncesi Cahiliye devrinde yetişen bazı hekimler olduğu halde, bu hekimlerin görevlerini icra ettikleri bir mekân bulunmamaktadır.

İslam vahyin ışığında insanlığa yol gösterirken her konuda olduğu gibi bu hususta da öncülük etmiş ve ilk defa tıp bilgi ve tecrübesinin kurumsallaştığı bir mekânı ortaya çıkararak, günümüzdeki hastanelerin temellerini atmıştı.

MÜSLÜMAN ALİMLERİN SAĞLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

İslam dünyasında ve İslam Medeniyet Tarihi'nde önemli bir yeri olan hastaneler tıpkı cami, mescid, tekke ve medrese gibi büyük önem görmüş, yöneticiler tarafından desteklenen bir kurum olmuştur.

Hendek Savaşı sırasında Kureyş müşriklerinin attığı bir okla kolundan derin bir yara alan Sa'd bin Muaz'ın sağlık durumunu yakından takip etmek ve yarasını sürekli izlemek için Mescid-i Nebevi'nin yakınında bir seyyar çadır hastanede yatırılmasını bizzat Peygamber Efendimiz istemişti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN