Arama

Eczacılığın İslam uygarlığına uzanan kökeni

Dünya üzerindeki ilk eczane, bundan tam 12 asır önce Bağdat'ta kuruldu. Burada "muhtesib" adı verilen memurların görevi, sadece ilaçların ağırlığını, saflığını ve bozulup bozulmadığını denetlemekti. Müslüman alimler, 9'uncu yüzyılda temelini attıkları eczacılığı her geçen gün biraz daha geliştirdiler ve bu alanda birçok yazılı eseri literatüre kazandırdılar. Ortaya koydukları eserlerle tıpta adeta bir devrim gerçekleştiren bu alimlerin keşfettikleri ilaçlara ve eczanelere dair bilinmeyenleri sizler için derledik.

  • 1
  • 20
12 ASIR ÖNCEYE DAYANAN GEÇMİŞİYLE ECZANELER
12 ASIR ÖNCEYE DAYANAN GEÇMİŞİYLE ECZANELER

Günümüzde, neredeyse her köşede rastladığımız eczane, yeni icat edilmiş bir mefhum değildir. Zira bundan 12 asır önce, Bağdat'ta eczaneler kurulmaya başlamıştı.

9'uncu yüzyılın başında kendi eczanelerini işleten eczacılar karmaşık ilaçları hazırlama ve saklama gibi babadan oğula aktarılan birtakım bilgi ve becerilere sahipti.

  • 2
  • 20
İLAÇLAR SIKI BİR DENETİMDEN GEÇİYORDU
İLAÇLAR SIKI BİR DENETİMDEN GEÇİYORDU

Genellikle pazarlarda faaliyet gösteren bu aile müesseseleri periyodik olarak, özellikle de 12'inci ve 13'üncü yüzyıllarda, muhtesib adı verilen resmi memur ve muavinleri tarafından denetleniyordu.

Bu denetimlerde ağırlık ve tartıların doğruluğu ve kullanılan ilaçların saflığı kontrol ediliyor, bozulmuş ilaçların kullanımının önüne geçilerek sahte eczacı ya da şarlatanlar ayıklanıyordu.

  • 3
  • 20
HASTANELERDE DE ECZANELER BULUNURDU
HASTANELERDE DE ECZANELER BULUNURDU

Tüm eczacılar "Sıhhat ve Emniyet Amiri" tarafından yapılan ayrıntılı teftişlere tabi olup, ilaçlara başka madde karıştıranlar ibret için halk önünde cezaya çarptırılmaktaydı.

Eczaneler yalnızca pazarlarda bulunmazdı. Modern hastane ve kliniklerde olduğu gibi, bundan bin yıl önceki hastanelerde de basit laboratuvarı andıran ilaç hazırlama ve dağıtma birimleri bulunurdu.

  • 4
  • 20
MÜSLÜMAN ÂLİMLER ECZACILIĞI DESTEKLİYORDU
MÜSLÜMAN ÂLİMLER ECZACILIĞI DESTEKLİYORDU

Bu birimler, hastaların ihtiyaç duyduğu şurup, macun, merhem ve diğer ecza müstahzarlarını preparatları üretirdi.

9'uncu yüzyılda, pratik yanı oldukça gelişen eczacılık bilimi, bugün isimlerini sıklıkla zikrettiğimiz Müslüman âlimler tarafından destekleniyordu.

  • 5
  • 20
RAZİ, İBN SİNA VE KİNDİ İLE TEMELLERİ ATILDI
RAZİ, İBN SİNA VE KİNDİ İLE TEMELLERİ ATILDI

Hastalıklar için çok çeşitli ilaç ve çareleri ilk kez açıklayan Sebur bin Sehl, kimyasal bileşiklerin tıpta kullanımını teşvik eden Râzî, 700 kadar müstahzar ile bunların özelliklerini, etki mekanizmalarını ve endikasyonlarını açıklayan İbn Sînâ ve doğru ilaç dozajını belirleyip uygulayarak tıbbi formüllerin temelini atan Kindî gibi bilim insanlarınca destekleniyordu.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN