Arama

Çanakkale'de şehit düşmüş öğretmen ve öğrenciler

Masmavi denizin rengi de kokusu da başkaydı 1915'te. Düşmanın karşısına iman dolu yüreğinden başka hiçbir şeyi olmayan adeta etten duvarlar yükselmişti. Öyle ki Çanakkale, toprağının her bir zerresi kan ile sulanmış tabirinin tam karşılığıydı. 1915 Anadolu'sunda her üç evden bir şehit çıkmıştı. Bu kayıpların çok ciddi bir boyutu da, eğitim hayatımızdaki kayıplardı. Bunlar, Çanakkale Savaşı'nda toprağa verdiğimiz, öğretmenler ve öğrencileriydi. Okullarından öğretmenleriyle büyüyen gencecik fidanlar, şimdi o kanlı topraklarda yeşerecek, bugünlerde dualarda yer alacaklardı.

  • 1
  • 14
ŞANLI BİR DESTAN
ŞANLI BİR DESTAN

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale, bir daha dönmeyi düşünmeyenlerin demir ve ateşe karşı imanla mücadele ederek yazdığı hazin ve şanlı bir destandı. Varlığına kastedilen büyük tehlike karşısında topyekûn direnen bir millet, çaresizlik ve imkânsızlığı milli direnişe dönüştürdü. Bu maddi – manevi direniş de devlet şuuruna sahip bir milletin ayakta kalmasına imkan sağladı.

  • 2
  • 14
SAĞLAM KARAKTERLİ GENÇLER
SAĞLAM KARAKTERLİ GENÇLER

Çanakkale Savaşı'nın kurtuluş mücadeleleri arasında ayrı bir yeri vardı. Sebebi, bu vatan müdafaasına din-i mübinin müdafaası nazarıyla bakan binlerce eğitimli, donanımlı, sağlam karakterli genç insanın bu kutsal direniş içerisinde yer almasıydı.

  • 3
  • 14
DÜŞMANA KARŞI SAVAŞTILAR
DÜŞMANA KARŞI SAVAŞTILAR

Savaş boyunca mektepli – medreseli gençler canlarını hiçe sayacak bir fedakârlıkla cepheye gittiler. Âlimin mürekkebinin şehidin kanından değerli olduğunu bile bile dünya barışı için dünyaya hükmetme davasına düşmüş zihniyetlere karşı savaşa koştular.

  • 4
  • 14
ÖĞRENCİLER NE ZAMAN CEPHEYE ÇAĞRILDI?
ÖĞRENCİLER NE ZAMAN CEPHEYE ÇAĞRILDI?

Çanakkale Savaşı sırasında, padişah Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat Terakki yönetiminin telkinleriyle 27 Mayıs 1915'te bir emirle lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kaldı. Ülke genelinde birçok okul, öğrencileriyle cephedeki mücadeleye katıldılar.

  • 5
  • 14
DARÜLFÜNUN-I OSMANİ BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞA KATILDI
DARÜLFÜNUN-I OSMANİ BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞA KATILDI

Osmanlıda ilk tıp fakültesi olan "Darülfünun-ı Osmanî"nin öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı boyunca değişik cephelerde ordu hizmetinde bulunmuş ve hatta bazıları cephelerde şehit düşmüştü. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması yüzünden 1915'de fakülte bir süre kapalı kalmış ve okul yaralılar hastanesi olarak kullanılmıştı.

1915'te Darülfünun'da öğrenim gören binlerce tıbbiyeli, okullarını bırakarak Çanakkale'ye koştu. İki tümen hâlinde Gelibolu'ya gelen bu gençler, bir Anzak baskını sonucu şehit oldular. Bu nedenle Darülfünun, sonraki yıl açılışta siyaha boyandı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN