Arama

Boynueğri Mehmed Paşa'ya neden bu lakap verildi?

Boynuyaralı Mehmet Paşa, veya Boynueğri Mehmed Paşa IV. Mehmed'in saltanatında 26 Nisan 1656 - 15 Eylül 1656 tarihleri arasında dört ay on dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıydı. Gençliğinde savaşlarda gösterdiği yiğitlik ve cesaretle tanınan Boyuneğri Mehmet Paşa, sadrazamlıkta aynı başarıyı gösteremedi. Peki, oldukça çetrefilli bir yaşam süren Mehmet Paşa'yı tarih sahnesinde "boyuneğiri" lakabıyla anmamıza sebep olan hadise neydi?

  • 1
  • 13
Boynueğri Mehmed Paşa kimdir?
Boynueğri Mehmed Paşa kimdir?

Canik (Samsun) yöresi halkındandı. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, öldüğü zaman yaşının doksanı geçtiği bilindiğine göre 1576 yılı civarında doğduğu tahmin edilmekte. Hayatının ilk dönemleri ve gençliği hakkında ise bilgi bulunmamakta.

Kaynakların aktardığına göre Boynueğri Mehmed Paşa genç yaşında meşhur vezir Demirkazık Halil Paşa'nın maiyetine girdi ve kethüdalığını yaptı. IV. Murad'ın doğu seferlerine katıldı ve birçok yerinden yaralar aldı.

  • 3
  • 13
Pek çok farklı görevde bulundu
Pek çok farklı görevde bulundu

Halil Paşa'nın ölümünden sonra Musâhib Silâhdar Mustafa Paşa'nın kethüdâsı oldu. Daha sonra arpa eminliğine ve birkaç defa çavuşbaşılığa getirildi. Ardından sırasıyla Kastamonu sancak beyliği, Halep, Şam ve 1648'de Anadolu beylerbeyiliklerinde bulundu.

  • 4
  • 13
Anadolu'da ismi birtakım zulüm olaylarına karıştı
Anadolu'da ismi birtakım zulüm olaylarına karıştı

Anadolu beyliklerinde görevde iken İpşir Paşa, Abaza Hasan Ağa ve Topal Mehmed Paşa'nın isyanlarını bastırdı. Anadolu'da isyan eden Katırcıoğlu'nu cezalandırmakla vazifelendirilen Paşa, bu arada adı bazı zulüm olaylarına da karıştı. Bu işi başaramadığı gibi halka zulmettiğine dair İstanbul'a gelen şikayetler üzerine katline emir çıkarıldı. Bu sırada Mehmet Paşa ise kendisini müdafaa için asker toplamaya başladı.

  • 5
  • 13
Köprülü Mehmed Paşa'nın yaptığı nasihatler
Köprülü Mehmed Paşa'nın yaptığı nasihatler

Boynueğri Mehmed Paşa, yapmış olduğu bu hareketle Celaliliğe meyletmek üzereyken Köprülü Mehmed Paşa'dan gizli bir ikaz mektubu aldı. Köprülü Mehmed Paşa mektubunda "gittiği yolun yol olmadığını, padişahın kılıcının çok uzun olduğunu sonunda bütün eşkıyalar gibi onun da katlolunacağını, ama birkaç atlı ile İstanbul'a gelip af dilerse kabul olunacağına şüphe olmadığını" ifade etmişti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN