Arama

Atina'da Osmanlı yadigarı eserler

İbadete açık cami bulunmayan tek Avrupa başkenti Atina'nın geçmişi, tarih öncesi devirlere kadar uzanır. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile bilinen Atina, Osmanlı döneminde de oldukça popüler şehirlerden biriydi. Osmanlı kaynaklarında Medinetü'l-hükema olarak geçen Atina, 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedildi. Camileri, hamamları, çarşıları ile bir Osmanlı şehri haline geldi. Yaklaşık 350 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kaldı ve burada bazı mimari eserler meydana getirildi. İşte Atina'daki Osmanlı yadigarı o eserler…

  • 1
  • 20
Kentin en önemli tarihi merkezi
Kentin en önemli tarihi merkezi

On binlerce Müslümanın yaşadığı Atina'da, kentin en önemli tarihi merkezi Akropolis'in eteklerinde iki Osmanlı camisi bulunur. Müze olarak kullanılan Fethiye ve Cistaraki camileri büyük bir turist akınına uğrar. Fethiye Cami'nin, Fatih Sultan Mehmet'in Atina'yı 1458 yılında ziyareti anısına inşa edildiği bilinir. Fethiye Camii, ülkenin simgesi Akropolis eteklerindeki "Eski Atina" diye anılan bölgede yer alır.

  • 2
  • 20
Balkanların üçüncü büyük şehri
Balkanların üçüncü büyük şehri

Osmanlı hâkimiyetinden hemen önce 5000-6000 dolayında nüfusa sahip olan Atina'da 1489 tarihli Cizye Defteri'ne göre yaklaşık 7000 kişi yaşıyordu ve bu nüfus daha sonra gittikçe artarak 1506'da 9700'e ulaşmıştı. 14. yüzyılın başlarından itibaren Türkler şehre yavaş yavaş yerleşmeye başladılar. Atina 14. yüzyılın ortalarında Edirne ve Selânik'ten sonra Balkanların üçüncü büyük şehri idi.

  • 3
  • 20
Osmanlı sivil ve dini mimarisi
Osmanlı sivil ve dini mimarisi

14. yüzyılda Atina'da Kale Camii'nin (Parthenon) yanı sıra aşağı şehirde de Yûnus ve Yûsuf Voyvoda Mescidi, Memi Çelebi b. Turhan Ağa Mescidi ve Mehmed Voyvoda Muallimhanesi (mektebi) bulunuyordu. Özellikle bu dönemde yapılan hıristiyan dinî binalarının plan ve inşa tekniklerinde Osmanlı sivil ve dinî mimarisinin kuvvetli tesirleri görülür.

  • 4
  • 20
Medînetü'l-hükemâ Atina'da önemli Osmanlı aydınları
Medînetü'l-hükemâ Atina'da önemli Osmanlı aydınları

Kale dışında bugüne yalnızca barok üslûbun izlerini taşıyan ve adını muhtemelen Girit'in 1669'da fethi dolayısıyla alan Fethiye Camii gelebilmiştir. Osmanlı kaynaklarında, Antikçağdaki filozoflara atfen "hikmet sahiplerinin şehri" manasına gelen Medînetü'l-hükemâ adıyla tanımlanan Atina'da bazı önemli Osmanlı aydınları da yetişmiştir. Kadı Mahmud Efendi bunların başında gelmektedir. Sürûrî de buralıdır. Atina'daki Türk ahalinin Rumca, Yunanlıların da Türkçe bildiklerinden bahsedilir.

Atina'da Osmanlı yadigarı eserler

18. yüzyılda Osmanlı imar faaliyetleri sürdü ve bu dönemde Parthenon'daki harabeler içinde, 1842'de yıktırılan kubbeli cami (1700) ile Hacı Mehmed b. Osman tarafından bir medrese (1721), bir Bektaşî tekkesi (1743) ve bugüne kadar ulaşabilen kubbeli Mustafa Ağa Camii (1177/1763-64) yapıldı. Bunlardan başka dört tekke ile Softa Camii adını taşıyan bir mâbed daha inşa edildi. Bu yüzyılın en büyük mimari eseri ise 1778'de Atina voyvodası Hacı Ali Haseki tarafından, âsi Arnavutlara karşı şehri korumak maksadıyla inşa ettirilen surlardır. Bugüne kadar sadece Fethiye Camii ile Hacı Mustafa Camii gelebilmiş ve her ikisi de tamir edildikten sonra müzelere bağlı olarak kültürel maksatlarla kullanılmaya başlanmıştır. 17. yüzyıl yapısı olan Âbid Efendi Hamamı da 1986'da restore edildi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN