Arama

Abdülhamid’in desteklediği kültür sanat faaliyetleri

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı modernleşmesini ileriye taşıyan, gelişmelere ve yeniliklere açık bir padişahtı. Kendisinden önceki hükümdarların başlattığı faaliyetleri devam ettirmiş; bazı alanlarda daha ileriye taşıyarak toplumun günlük hayatına hitap eden kültürel aktivitelerin oluşmasını sağlamıştı. Kütüphanecilik, müzecilik, fotoğraf, sinema, resim, tiyatro ve operanın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştı.

  • 1
  • 17
HER KİTAPTAN BİR NÜSHA KÜTÜPHANEYE BAĞIŞLANIRDI
HER KİTAPTAN BİR NÜSHA KÜTÜPHANEYE BAĞIŞLANIRDI

Sultan II. Abdülhamid döneminde, milli kütüphane olarak hizmet veren Kütübhâne-i Umûmî-i Osmânî, 1882 yılında kuruldu.

Abdülhamid bu kütüphaneye çok önem verir; devlet sınırları içinde yayınlanmasına izin verilen her kitaptan bir nüshanın bu kütüphaneye hediye edilmesini isterdi.

  • 2
  • 17
ABDÜLHAMİD’İN KURDURDUĞU KÜTÜPHANELER
ABDÜLHAMİD’İN KURDURDUĞU KÜTÜPHANELER

Bu kütüphanede, Türkçe, Arapça ve Farsçanın da içinde olduğu farklı dillerde 15 bin kitap bulunuyordu.

Kütübhâne-i Bâb-ı Âlî, Kütübhâne-i Müze-i Hümâyûn, Kütübhâne-i Mülkiye, Kütübhâne-i Daru'l- Fünûn da Sultan II. Abdülhamid'in döneminde kurulan diğer kütüphanelerdi.

  • 3
  • 17
OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ KÜTÜPHANELER
OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ KÜTÜPHANELER

Ayrıca Abdülhamid'in isteği ile ABD ve Avrupa'daki bazı önemli kütüphanelere de Osmanlıdan kitaplar gönderilmişti.

Abdülhamid modern kütüphaneciliğin temellerini atmış ve Cumhuriyet dönemine önemli bir miras bırakmıştı.

Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek

  • 4
  • 17
MODERN MÜZECİLİĞİN KURUCUSU: OSMAN HAMDİ BEY
MODERN MÜZECİLİĞİN KURUCUSU: OSMAN HAMDİ BEY

Osmanlı tarihinde müzecilik tarihinin temelleri 1846'da Mecmua-i Âsar-i Atika adlı ilk müze ile atıldı. Bu müzede Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bir araya toplandı.

1869 yılında kurulan Müzehâne-i Şâhâne ile yeni bir müze açıldı ve 1881 yılında müdürlüğüne Osman Hamdi Bey getirildi.

  • 5
  • 17
ESERLERİN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI YASAKLANDI
ESERLERİN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI YASAKLANDI

Bu kanun sayesinde, tarihi eserler devlet malı sayıldı ve yurtdışına çıkarılmaları yasaklandı.

1897 yılında Kasımpaşa Tersane-i Âmire'de kurulan Deniz Müzesi kuruldu. Ayrıca 1908'de Müze-i Askerî-i Osmânî adlı bir askeri müze kuruldu ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden eski silahlar toplanarak burada sergilendi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN