Arama

Abdülhamid’in arşivine yansıyan Osmanlı köşk ve kasırları

Kasırlar, hükümdarların kullanımına ayrılmış saraya bağlı yapılardır. Çeşitli fonksiyonları bulunan bu yapılar; bazen padişahın dinlenme mekanı, bazen spor alanı, bazen ise av maksadıyla kullanılırdı. Şehzade, sultan ve hanedan mensupları istedikleri yerde yalı veya köşk yaptırabildikleri halde daha çok Beşiktaş, Ortaköy ve Kuruçeşme sahillerini tercih etti. Sadrazamlar, vezirler ve divan üyeleri Bebek'te, ilmiye sınıfı Rumeli Hisarı'nda, din ve ilim adamları Beylerbeyi'nde ikamet ettiler. Sizler için Sultan II. Abdülhamid'in arşivine yansıyan Osmanlı köşk ve kasırları derledik.

Kasr-ı âlinin selâmlık ciheti

Henüz İstanbul Boğazı'nın her iki kıyısında yolların olmadığı, ulaşımın sadece sandallar ya da keçi yollarından sağlandığı dönemlerdi. Boğaz'ın her iki yakası, köşk, kasır ve saraylarla süslendi.

Dersaadet'in Sayfiyeleri

Kasr-ı âlinin harem ve selamlık daireleri

Şehzade, sultan ve hanedan mensupları istedikleri yerde yalı veya köşk yaptırabildikleri halde daha çok Beşiktaş, Ortaköy ve Kuruçeşme sahillerini tercih ettiler.

Devlet ve ilim adamı yetiştiren şehzade şehirleri

Kasr-ı âlinin tay ahırı

Sadrazamlar, vezirler ve divan üyeleri Bebek'te, ilmiye sınıfı Rumeli Hisarı'nda, Hristiyanlar ve Yahudiler Arnavutköy ve Kuzguncuk'ta, zengin Rumlar, Avrupalı diplomatlar ve Ermeniler Yeniköy, Tarabya ve Büyükdere'de, din adamları ve ilim adamları Beylerbeyi'nde ikamet ettiler.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Beykoz Kasrı

Beylerbeyi Sarayı'ndan da önce yaptırılan Beykoz Mecidiye Kasrı, İstanbul'un eski köşklerindendir. Boğaz'ın Asya kıyısında, Beykoz'da inşa edildi. Beykoz Mecidiye Kasrı, Boğaziçi'nin ilk kâgir ve yeni üslupta inşa edilmiş, mimarî özellikleriyle sanat değeri olan bir yapısıdır.

"Sanatkâr-ı necip" ve Abdülmecid Efendi Köşkü

İstanbul'da bir köşk

Beykoz Mecidiye Kasrı, Sultan Abdülmecid için Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından 1845 yılında yaptırılmaya başlandı. Paşanın ölümü üzerine, 1854'te oğlu Said Paşa tarafından tamamlatılarak padişaha hediye edildi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN