Arama

10 Maddede Lale Devri

Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca en çok ilgi uyandıran dönemlerden biri olmuştur. Bu dönemde imparatorluk sosyal ve kültürel alanda pek çok yeniliği, değişimi birlikte yaşamıştır. Bugün İstanbul'un simgelerinden biri olan Lale motifi, Lale devrinden günümüze uzanan uzun bir serüvenin sonucudur. Sizler için Lale Devri dönem özelliklerini 10 maddede sıraladık.

10 Maddede Lale Devri

♦️ 1718'de Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasıyla başladığı kabul edilen bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu için savaşsız geçecek 12 yılın başlangıcı olarak bilinir.

*Pasarofça Antlaşması:

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı'na son veren antlaşmadır. Antlaşma, Osmanlı Sultanı III. Ahmed (1703-1730) zamanında, Mora-Tuna kavşağında Sırbistan'ın Pasarofça kasabasında yapıldı.

10 Maddede Lale Devri

♦️ İstanbul'da "Tulumbacılar" teşkilatı kurularak modern itfaiyeciliğin temelleri bu dönemde atılmıştır. Tulumbacıların sistematiği modern itfaiyeciliğin temeli olmuştur.

*Tulumbacılar:

Osmanlı Devleti'nde Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı adıyla 1720 yılında kurulan itfaiye teşkilatıdır

10 Maddede Lale Devri

♦️ Osmanlı'da ilk kez Çiçek hastalığı için aşı uygulaması yapılmıştır. Böylece durağan kabul edilen bir dönemde dahi bilimsel yönde bir gelişme mevcuttur.

*Çiçek hastalığı:

Her yaşta ve her cinste kişilerde görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü 1980 yılında hastalığın tamamen yok edildiğini açıklamıştır.

10 Maddede Lale Devri

♦️ İlk Türk matbaası bu dönemde İbrahim Müteferrika ve Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu Mehmed Said Efendi'nin gayretleriyle kurulmuştur. Matbaada basılan ilk kitap ise Vankulu Mehmet Paşa'nın "Vankulu Lugatı" kitabı olmuştur.

*Vankulu Lugatı (Lugat-ı Vankulı):

Osmanlı İmparatorluğu'nda, Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk eser. Sözlükçü el-Cevheri'ye ait olan eser Vankulu Mehmed Efendi tarafından (ö. 1592) 1589 yılında tercümesi edilmişti. Eserin asıl adı Tâcü'l-luġa ve ṣıḥâḥu'l-ʿArabiyye idi ve Osmanlı'da Terceme-i Sıhah-ı Cevheri adıyla yayımlanmıştı. Vankulu Lugatı olarak ün kazanan eserin Müteferrika matbaasındaki basım tarihi ise 1729'dur. Eser ilk olarak 500 kadar basılmıştır.

10 Maddede Lale Devri

♦️ Osmanlı'da "Çiçekçilik" bu dönemde gelişmiştir. Dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa, süslemelerde ve davetlerde laleyi bir sembol haline getirmiştir.

♦️ Dönemin Lale devri olarak anılması İstanbul'un her bir köşesine ekilen/dikilen 839 lale türünün etkisiyledir. Bu devirde lale soğanları Hollanda'ya taşınır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN