Arama

Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin besteleri

On dokuzuncu yüzyılın en büyük bestekârı olan Hammamizade İsmail Dede Efendi, musiki alanında oldukça kıymetli eserler bırakmasının yanı sıra yeni makamlar da buldu. Kendisinin olan; "Araban Kürdi, Hicaz Buselik, Saba Buselik, Neveser ve Sultan-ı Yegâh" gibi makamları da ilk kez kendisi seslendirdi. Sizler için Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin miras bıraktığı bestelerini derledik.

Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin besteleri

On dokuzuncu yüzyılın en büyük bestekârı olan Hammamizade İsmail Dede Efendi, musiki alanında oldukça kıymetli eserler bırakmasının yanı sıra yeni makamlar da buldu. Kendisinin olan; "Araban Kürdi, Hicaz Buselik, Saba Buselik, Neveser ve Sultan-ı Yegâh" gibi makamları da ilk kez kendisi seslendirdi.

Bestekar olan Sultan III. Selim'den de iltifat gören İsmail Dede Efendi, sonraki dönemlerde eserlerini sarayda icra etti. Bireysel bir sese ulaşabilmiş bestecilerin başında yer alan usta sanatkârın üslubu "Dede Efendi tavrı" olarak nitelendirildi. İşte Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin miras bıraktığı besteleri...

  • 2
  • 13
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde

Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde
Âteş dökülürse yeridir âh-ı serimde
Her lâhza hayâli duruyor didelerimde
Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde

Bestekâr: Dede Efendi
Güftekâr: Dede Efendi
Makam: Isfahan
Usul: Aksak

Dinlemek için tıklayın.

  • 3
  • 13
Zülfündedir benim baht-ı siyahım
Zülfündedir benim baht-ı siyahım

Zülfündedir benim baht-ı siyahım
Sende kaldı gece, gündüz nigâhım
İncitirmiş seni meğerki ahım
Seni sevdim odur benim günahım

Makam: Buselik
Bestekar: Dede Efendi
Güftekar: Keçecizade İzzet Molla
Usül: Ağır Aksak Semai

Dinlemek için tıklayın.

  • 4
  • 13
Ey büt-i nev edâ
Ey büt-i nev edâ

Ey büt-i nev edâ
Olmuşum müptelâ
Âşıkım ben sana
İltifât et bana

Yâr yâr
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Gördüğümden beri
Olmuşum serseri
Bendenim ey peri
İltifât et bana

Âh âh
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Hâsılı bunca dem
Ben senin bendenem
Gel gül ey gonca fem
İltifât et bana

Yâr yâr
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Beste: Dede Efendi
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makâm: Hicâz
Usûl: Semâî

Dinlemek için tıklayın.

  • 5
  • 13
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler

Ağlatırlar güldürürler
Çeşmim yaşın sildirirler
Bunlar adam öldürürler
Kimler kimler kara gözlüler

Şirin sözlüler
Gönül evine girerler
Aşığın ahın alırlar da
Yüze gülerler

Bestekâr: Dede Efendi
Güftekar: Dede Efendi
Makam: Uşşak
Usul: Aksak

Dinlemek için tıklayın.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN