Arama

Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmurunun faydaları neler?

Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Halk arasında yağmur ayı veya yağar ay olarak adlandırılır. Nisan ayı, çiçeklerin açma ve çimenlerin yeşerme ayıdır. Dergahlarda mineral yönünden oldukça zengin olan nisan yağmurları, "nisan taşı" denen kaplarda toplanıp, insanlara şifa niyetiyle dağıtılırdı. Peki, nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmurunun faydaları neler? İşte Anadolu'da nisan yağmurunun bereketi ile ilgili inanışlar...

Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Halk arasında yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak adlandırılır. Nisan ayı, çiçeklerin açma ve çimenlerin yeşerme ayıdır.

Tarımda verim, önemli ölçüde nisan ayına bağlıdır. Birçok sebzenin fidesi de nisanda yetişmiş olur. Edebiyatımızda "ebr-i nisan" tamlaması ile nisan ayının bu bolluğuna atıf yapılarak bereketi anlatır. Nisan ayında ilk yağan yağmura çok değer verilir.

  • 2
  • 22
MÜSLÜMANLARIN ORTAK OLDUĞU ÜÇ ŞEYDEN BİRİ
MÜSLÜMANLARIN ORTAK OLDUĞU ÜÇ ŞEYDEN BİRİ

Hayatın kaynağı ve bilinen bütün hayat formlarının vazgeçilmez öğesi olan su, yerkürenin yapısı ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. O kadar ki Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamberin hadislerinde suyla ilgili önemli bilgiler bulunur. Hz. Peygamber suyun Müslümanların ortak olduğu üç şeyden biri olduğunu belirtir.

  • 3
  • 22
KUR'AN'DA SUYUN GÜCÜ NASIL ANLATILIR?
KUR’AN’DA SUYUN GÜCÜ NASIL ANLATILIR?

Kehf Sûresi'nde anlatılan meşhur Hz. Musa ve Hızır kıssası, birçok unsuruyla su ve onun olağanüstü özelliklerine vurgu yapar. Kur'an'daki bu kıssada; bir gün Hz. Musa genç bir arkadaşıyla birlikte, kendisiyle buluşması emredilen biriyle görüşmek üzere yola çıkar. Kur'an'da belirtilen buluşma yeri, 'iki denizin birleştiği yer'di. Hz. Musa burayı tanıyabilmek için yanına cansız bir balık alacaktı.

Kıssaya göre, balığın bir şekilde canlanacağı yer, Hızır ile buluşacağı yeri belirleyecekti. Hz. Musa'nın genç arkadaşı, deniz sahilinde uğradıkları yerde bulunan kayanın yanına koydukları balığın canlanarak denize atladığını Hz. Musa'ya haber vermeyi unutur. Daha sonra aklına gelince durumu Hz. Musa'ya anlatır. Bunun üzerine Hz. Musa tekrar kayanın olduğu yere döner ve gerçekten aradığı kişinin orada bulunduğunu görür.

Ab-ı hayat nedir?

Kendisine Allah tarafından 'rahmet' ve 'gizli ilim' verilen bu kulun adı hadis rivayetlerinde Hızır'dır. Buhari'de nakledilen hadise göre, Hz. Musa'nın Hızır'la buluşacakları kayanın dibinde bir su kaynağı veya bir göze vardı. Bu su kaynağına, "hayat kaynağı" deniyordu. O suyun temas edip de diriltemediği hiçbir şey yoktu. İşte, Hz. Musa'nın kayanın üzerine bıraktığı ölü balığa da bu sudan sıçramıştı.

İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?

Enbiya Suresi, 30. ayet

Kur'an-ı Kerim'de su ile hayatın doğrudan ilişkili olduğunu "Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık." mealindeki ayette belirtir. Su maddi olan her şeye hayat verdiği gibi İslam'da ruhların diriltilmesi için yapılacak ibadetlerin en temel unsurlarından biridir. İslam'ın en temel farzı olan namazı yerine getirmek için mutlaka suyla abdest alınması gerekir.

Enes (r.a.) anlatıyor: "Rasulullah (s.a.v) ile birlikteyken yağmur yağmıştı. Hemen başını açtı ve "Yağmur rabbimin yeni yarattığı ve indirdiği rahmettir" dedi.

(Müslim 2/615, Ebu Davut 5/3309)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN