Arama

Lamartine kimdir? Lamartine'in İslam'a olan hayranlığı

Fransız yazar Lamartine, çıktığı Doğu seyahatinde, din anlayışı, duygu ve düşünceleri bakımından büyük bir değişim geçirdi. Tamamı Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Lübnan, Suriye, Filistin ve İstanbul'u gezen Fransız yazar, Sultan Abdülmecid ile de görüştü. Yaptığı seyahatler sayesinde İslam ile Müslüman topraklarda tanışan Lamartine, Peygamber Efendimize olan hayranlığını şöyle dile getirdi: "Hangi konuda olursa olsun o, yüce bir insanlık örneği, ondan daha büyük bir insan olabilir mi?"

  • 1
  • 11
ALPHONSE DE LAMARTINE KİMDİR?
ALPHONSE DE LAMARTINE KİMDİR?

Fransa'da 21 Ekim 1790 tarihinde dünyaya gelen Alphonse De Lamartine, asil bir aileye mensuptu. Lyon ve Belley'de eğitim aldıktan sonra orduda vazife almak ve diplomatik görev yapmak istiyordu. Fakat yönetimde Napolyon olduğundan dolayı ailesi bu duruma sıcak bakmadı.

Napolyon yönetiminin değişmesinden sonra bazı Avrupa şehirlerinde elçilik kâtibi ve ateşe olarak görev yaptı. Fransız elçiliği yaptığı günlerde Maria-Ann Birch isimli İngiliz bir kadınla evlendi. Bu evlilikten 1822'de kızları Julia doğdu.

  • 2
  • 11
FRANSIZ YAZARIN HAYATININ DÖNÜM NOKTASI
FRANSIZ YAZARIN HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

Bu sırada çeşitli eserler kaleme alan Lamartine, 1830'da dinî duyguları işleyen Harmonies poétiques et religieuses adlı iki ciltlik eserini neşretti.

1832-1833'te hayatında bir dönüm noktası oluşturacak Doğu seyahatine çıktı. Bu seyahat, tamamı Osmanlı sınırları içerisinde bulunan İstanbul, Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını kapsıyordu.

  • 3
  • 11
BÜYÜK DEĞİŞİM GEÇİRDİĞİ DOĞU SEYAHATİ
BÜYÜK DEĞİŞİM GEÇİRDİĞİ DOĞU SEYAHATİ

Seyahati gerçeklere ulaşmanın tek yolu olarak gören yazar, Doğu yolculuğunda din anlayışı, duygu ve düşünceleri bakımından büyük bir değişim geçirdi. Doğu seyahatindeki gözlemlerini Voyages en Orient adlı eserinde anlattı.

"Şarklılar tabiat güzelliğini bizden daha derin duyarlar. Ağaca, akarsuya, pınara bu kadar içten sevgiyi, hayranlığı başka hiçbir yerde görmedim. Buradaki insanların ruhları ile toprağın, denizin ve gökyüzünün güzellikleri arasında derin bir yakınlık, bir anlaşma sezilir."

  • 4
  • 11
“İNSANLIĞA ŞEREF VEREN BİR MİLLET”
“İNSANLIĞA ŞEREF VEREN BİR MİLLET”

Türk dostu olarak anılan Lamartine, olumlu düşüncelerle, minnet duygusunun ifadesi olarak Türkiye Tarihi (Histoire de la Turquie) adlı sekiz ciltlik bir eser yazdı. Fransız yazar, Türkleri insanlığa şeref veren bir millet olarak gördü:

"Türkler büyük imparatorlukların kavimleri arasında önde gelen şerefli insanlar. Sağlam ve üstün karaktere sahipler. Cesaretleri su götürmez. Dinî ve vatanî faziletleri insan ruhunda saygı ve hayranlık hissi uyandırır. Asaletleri alınlarında görülür. Türkler vecd içinde yaşayan duygulu, olgun bir topluluktur. Yurtları efendi insanlar diyarı, kahramanlar ve şehitler beldesidir. Bence insanlığa şeref veren böyle bir milletin düşmanı olmak, insanlığa düşman olmaktan farksızdır."

1833'te milletvekili seçilen Lamartine, siyasi hayatına 1851'e kadar devam etti. Güçlü bir hatip olarak parlamentoda çok defa yaptığı konuşmalarda Batı'nın Doğu'yu, özellikle Osmanlıları iyi tanıyamamış olmaktan kaynaklanan yanlış hükümler verdiğini, böylece bütün dünyayı yanılttığını sık sık dile getirdi. Fransız yazar, 2 Aralık 1848'deki hükumet darbesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN