Arama

Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii ibadete açıldı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Kariye Camii yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Hristiyanlık tarihinin resim kitabı olan Kariye (Khora) Kilisesi, manastırın merkezine yapılmış İsa'ya adanmış bir yapıdır. Kiliseye surların dışında kaldığı için "Kırsal alan, kent dışı" anlamına gelen Khora ismi verilmiştir.

  • 1
  • 15
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii

Bugün daha çok Kariye Camisi ya da Kariye Müzesi adıyla tanınan eski Khora Manastırı kilisesi, günümüz İstanbulu'nda ayakta kalan en etkileyici Bizans anıtlarından biridir. Büyük olasılıkla 6. yüzyıl gibi erken bir tarihte kurulan, 11. ve 12. yüzyıllarda imparatorluk ailesi üyelerince yeniden inşa edilen, 1316 ile 1321 arasında da Bizanslı hümanist, şair ve başvezir Theodoros Metokhites tarafından görkemli bir biçimde restore edilen Khora Manastırı kilisesi, bugün Geç Bizans sanatı ve mimarisinin ayakta kalan en seçkin örneklerinden sayılıyor.

  • 2
  • 15
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii

Uzun yıllar manastırın önemli kişilerinin gömü yeri olarak kullanılmış, birçok kez yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Doğu Roma sanatında gerek mimarisi, gerek mozaik ve freskolarıyla oldukça ilgi çeken bir yapıdır.

  • 3
  • 15
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii

YAPININ TARİHÇESİ

Yapının kesin olarak inşa tarihi bilinmemekle birlikte 10.yüzyılın sonlarında yaşamış olan yazar aziz Symeon Metaphrastes'in anlatımına göre Hıristiyanlığın erken dönemlerinde, 298 yılında, Nikomedia (İznik) da 84 müridiyle birlikte şehit edilen Aziz Babylas'ın, 4.yüzyılın başlarında röliklerinin buraya gömülmesiyle Khora manastırının bulunduğu bölgenin, kutsal mezarlık alanı (necropol) olarak önem kazanmaya başladığı anlaşılmaktadır.

Khora manastırı, bu kutsal sayılan mezarlık alanda, 6.yüzyılda İmparator Iustinianus (527-565) tarafından harabe halinde olan bir şapelin yerinde 536 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.

  • 4
  • 15
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii

BEŞ AYRI YAPIM DÖNEMİ

740 yılında ölen Patrik Germanos'un buraya gömülmesiyle, manastır ilk kez yazılı kaynaklarda yer almış, 9. yüzyılda da ölen Nikaia metropoliti Theophanes'in de buraya gömülmesiyle manastırın kutsiyeti artmıştır. İkonaklast döneminde (711- 843) tahrip olan yapı değişik zamanlarda onarılmıştır. 1947–1958 yıllarında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda burada beş ayrı yapım dönemi olduğu saptanmış olup, 11.12. ve 14. yüzyıllardaki dönemlerde büyük inşaa faaliyetlerinin ya da onarımların yapıldığı dönemler olduğu arkaya çıkmıştır.

  • 5
  • 15
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii

1511 YILINDA CAMİYE ÇEVRİLEN CHORA

Fatih Sultan Mehmet'in (1451-1481) 1453 yılında İstanbul'u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar görmemiştir. Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam etmiş olan Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Beyazıd devrinde (1481–1512), Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklemiştir. Türk devrinde, kilise dışındaki manastır yapıları zamanla yıkılarak kaybolmuştur.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN