Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Zülkarneyn kimdir? Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn kıssası ve Yecüc ile Mecüc

Zülkarneyn kimdir? Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn kıssası ve Yecüc ile Mecüc

Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kıssalardan biri, Zülkarneyn adında kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen bir kişiye aittir. İslami kaynaklara göre Zülkarneyn, doğuya ve batıya seferler düzenleyerek büyük fetihler yapan bir cihangirdi. Seferleri sırasında halka, dini ve ahlaki tebliğde bulundu; zulüm ve şirkten sakınma, Allah'a iman, salih amel gibi konulara değindi. Yecüc ve Mecüc olarak adlandırılan fesatçı ve saldırgan kavimden şikâyet eden bir halkla karşılaştı ve onları koruyacak bir set inşa etti. Bazı kaynaklar, Zülkarneyn'in Makedonya Kralı Büyük İskender olabileceğini ifade eder. Peki, Zülkarneyn kimdir? Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn kıssası nasıl geçer?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 12
ZÜLKARNEYN KİMDİR?
ZÜLKARNEYN KİMDİR?

🔸 Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen kişidir.

🔸 Zülkarneyn terkibi, "sahip, mâlik" gibi anlamlara gelen ve "boynuz, kâkül; aynı dönemde yaşayan nesil, akran" gibi anlamlar taşıyan karn kelimesinin birleşmesiyle oluşur.

🔸 Bu nedenle Zülkarneyn isminin anlamı, karn kelimesine yüklenen anlama göre değişir.

🔸 Mekke'de müşriklerin Peygamberimizi (sav) imtihan etmek amacıyla sordukları sorulardan biri üzerine nazil olan ayetlerde Zülkarneyn terkibi geçer.

🔸 Bu terkibin bir özel isim mi, lakap mı olduğu konusu net olmamakla birlikte genel görüş lakap olduğu yönündedir ancak ne manaya geldiği açık değildir.

(x) 🔍 Kur'an'da geçen kıssalar

 • 2
 • 12
MÜŞRİKLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZE SORUSU
MÜŞRİKLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZE SORUSU

🔸 Zülkarneyn, Kehf suresinin 83-98. ayetleri arasında zikredilen kişidir. Ayetlerde anlatıldığı üzere Yahudilerin teklifiyle Mekkeli müşrikler, Resul-i Ekrem'i (sav) imtihan edebilmek amacıyla ona üç soru yöneltmişlerdi.

🔸 Bunlardan biri de yeryüzünün hem doğusuna hem de batısına sefer yapmış olan şahıs hakkındaydı.

Kehf suresinin bu kısmı, bu suale yanıt olarak nazil olmuş ve şöyle buyurulmuştu:

"Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: "Size onunla ilgili bir parça okuyacağım."

Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir yol öğrettik."

(x) Kehf suresinin 83-98. ayetlerin tefsiri 📕 ve sure meali🔊

 • 3
 • 12
MÜFESSİRLERE GÖRE ZÜLKARNEYN İSMİNİN MUHTEVASI
MÜFESSİRLERE GÖRE ZÜLKARNEYN İSMİNİN MUHTEVASI

🔸 İslami kaynaklarda yer alan rivayetlere ve izahlara göre Zülkarneyn, doğuya ve batıya seferler düzenleyerek büyük fetihler yapan bir cihangirdi. Bu rivayetlerin bir kısmı Yahudi kökenliydi.

10. yüzyılda yaşayan müfessir Sa'lebî, Zülkarneyn'e ilişkin şunları nakletmişti:

◾ İnsanları tevhide davet eden Zülkarneyn'in, inkârcılar tarafından başının iki tarafına vurularak öldürüldüğü,

◾ Başında boynuza benzer iki çıkıntının yer aldığı, tacının üstünde bakırdan iki boynuz bulunduğu, saçlarının iki örgülü olduğu, emrine ışık ve karanlığın verildiği,

◾ Rüyasında kendini gökyüzüne tırmanmış ve güneşin iki kenarından tutunmuş halde gördüğü, hem anne hem baba tarafından asil bir soya mensup bulunduğu,

◾ İran ve Yunan asıllı iki soydan geldiği, hayatı boyunca iki nesil gelip geçtiği, büyük cesaretinden dolayı veya savaşta düşmanlarını âdeta koç gibi vurup devirdiği yahut kendisine zâhir ve bâtın ilmi verildiği için Zülkarneyn diye anıldığı.

9. yüzyılda yaşayan müfessir Taberi'ye göre ise Zülkarneyn ismi, doğu ve batı yönüne iki sefer yapması, Bizans ve İran'ı ele geçirmesi sebebiyle verilmişti.

 • 4
 • 12
KUR’AN-I KERİM’DE ZÜLKARNEYN KISSASI
KUR’AN-I KERİM’DE ZÜLKARNEYN KISSASI

🔸 Kur'an-ı Kerim'de yer alan Zülkarneyn kıssası üzerinden tarihi bir çerçeve belirlemek mümkün görülmemiştir.

🔸 Bununla beraber Zülkarneyn ile ilgili birtakım bilgilere yer verilir ve buradan bazı çıkarımlarda bulunulur.

🔸 Ayetlerdeki ifadelere göre Zülkarneyn, Allah tarafından kendisine verilen büyük güç ve geniş imkânlar sayesinde dünyanın doğusuna ve batısına iki sefer düzenledi.

🔸 Batıya yönelik ilk seferinde karşılaştığı halka, dini ve ahlaki tebliğde bulundu; bu tebliğde zulüm ve şirkten sakınma, Allah'a iman, salih amel gibi kavramlara yer verdi.

🔸 Daha sonra doğuya yönelik ikinci bir sefere çıktı ve bu seferde, kendilerini güneşten koruyacak gölgelikleri bulunmayan başka bir kavimle karşılaştı.

(x) 🔍 Peygamberler Tarihi kategorisinden kıssalar okumak için tıklayın

 • 5
 • 12
YE’CÛC VE ME’CÛC’Ü ENGELLEMEK İÇİN SET İNŞA ETTİ
YE’CÛC VE ME’CÛC’Ü ENGELLEMEK İÇİN SET İNŞA ETTİ

🔸 Kuzeydeki dağlık bir bölgeye üçüncü bir sefer düzenleyen Zülkarneyn, burada Ye'cûc ve Me'cûc olarak adlandırılan fesatçı ve saldırgan kavimden şikâyet eden bir halkla karşılaştı.

🔸 Halkın isteği üzerine, Ye'cûc ve Me'cûc'ü engelleyebilmek amacıyla demir ve bakırı eriterek sağlam bir set inşa etti.

🔸 Seddin inşası için halk kendisine ücret vermek istemiş, Zülkarneyn ise kendisine beden gücü ile yardımda bulunmalarını söylemiş ve bu teklifi şu sözlerle geri çevirmişti:

"Rabbimin bana lütfettiği geniş imkânların yanında sizin vereceğiniz ücretin kıymeti yoktur."

(x) Kehf suresinin 95. ayetin tefsiri 📕 ve sure meali🔊

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN