Arama

Yemin ile ilgili hadisler

Yemin, bir kişinin kararlılığını pekiştirmek, başkalarını ikna etmek amacıyla beyanını Allah'ın adını zikrederek kuvvetlendirmesi anlamına gelir. İslam'da yemin etmenin sınırları çizilmiş, yalan yere yemin etmenin ya da yemin bozmanın hükümleri belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz, pek çok hadis-i şerifinde yemin etmeye dair kaideleri Müslümanlara aktarmıştır. Peki, İslam'da yeminin hükmü nedir? Yasaklanan yeminler nelerdir? Yalan yere yemin etmek ya da yemin bozmanın kefareti nedir?

İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ, size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse, ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

Müslim'in Sahihi'ndeki rivayetinde de:

"Yemin etmek isteyen, yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun." denilmiştir.

Buhârî, Eymân, 4; Müslim, Eymân, 3; Ebû Dâvûd, Eymân, 4

Abdullah b. Semüre'den (ra) nakledildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Ne putlar adına, ne de babalarınız adına yemin edin.

Müslim, Eymân, 6

Büreyde'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

Ebû Dâvûd, Eymân, 5

* Emanet üzere yemin ile neyin kastedildiği kaynaklarda belirtilmemektedir. Bu tür yemin, ya Câhiliye yeminlerinden olduğu veya Allah adına yapılmayan bir yemin tarzı olduğu için yasaklanmış olmalıdır.

Yine Büreyde'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

"İslâm'dan uzağım." diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslâm'a sağlamca geri dönemez.

Ebû Dâvûd, Eymân, 7

Yemin kefareti nedir? Yemin kefareti kimlere verilir?

İbn Ömer'in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Bir gün İbn Ömer, bir kimsenin, "Kâbe hakkı için" diye yemin ettiğini işitince, ona, "Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben, Resûl-i Ekrem'in, 'Allah'tan başkasına yemin eden, O'nu inkâr etmiş yahut O'na şirk koşmuştur.' buyurduğunu işittim." demiştir.

Tirmizî, Nüzûr, 9

* Bu hadis, bu tür sözlerden sakındırmaya yöneliktir. Çünkü şirk koşma dışında hiçbir günah veya isyan, ne kadar büyük olursa olsun, kişiyi imandan çıkarmaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN