Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Teravih namazı nasıl kılınır?  Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazının faziletleri nelerdir? 

Teravih namazı nasıl kılınır?  Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazının faziletleri nelerdir? 

Ramazan ayına mahsus ibadetlerimizden olan teravih, yatsıdan sonra kılınan nafile namazdır. Bizzat teravih namazını kılan Peygamber Efendimizin "Ramazan ayını inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" hadisini alimler, bilhassa gece ibadetlerinin ve teravih namazının kastedildiği şeklinde yorumlar. Ramazan gecelerinin ihya edilmesi için kılınan teravih namazının pek çok fazileti vardır. Peki, Ramazan ayının Müslümanlar için önemi nedir? Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamberimiz teravih namazını nasıl kılardı? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı sünnet midir? Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Teravih namazının faziletleri nelerdir? Teravih namazı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

 • 1
 • 16
MÜSLÜMANLAR İÇİN RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
MÜSLÜMANLAR İÇİN RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

On bir ayın sultanı olan, kameri aylardan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an indirildiği aydır. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."

Vahyin ilk zamanlarından beri her geceyi namaz kılarak geçiren Peygamber Efendimiz, hicretin ikinci yılında orucun farz kılınmasının ardından Ramazan gecelerinde kıldığı namazları neredeyse gece boyu sürecek kadar uzun tutardı. Ashabını da Ramazan gecelerini bu şekilde ihya etmeye teşvik ederdi.

Abdurrahman b. Avf'ın anlattığına göre; Rasulullah şöyle buyurdu:

"Şüphesiz izzet ve celal sahibi Allah, ramazan orucunu farz kıldı. Ben de o ayda gece namazını (teravihi) sünnet kıldım. Kim ihlasla o ayın orucunu tutar ve gecesinde ibadeti (teravihi) eda ederse günahlardan kurtulur, tıpkı annesinin onu doğurduğu gün gibi (günahsız/tertemiz) olur.

 • 2
 • 16
TERAVİH NEDİR?
TERAVİH NEDİR?

"Tervîha" sözcüğünün çoğulu olan teravih, Arapçada "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamına gelir. Esasen bu namaz, Hz. Peygamber'in hadislerinde "kıyâmu şehri ramazan" (ramazan ayının namazı) veya "ihyâu leyâlî ramazan" (ramazan gecelerinin ihyası) şeklinde yer alır.

İshak Danış ve Nüvit Candaner'in sesinden Kur'an-ı Kerim'den
sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğini mealli hatim için tıklayın

 • 3
 • 16
TERAVİH NAMAZI FARZ MI?
TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

İslam alimleri, teravih namazının erkek ve kadın her Müslüman için sünnet olduğu konusunda görüş birliğine varır. Orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğundan oruç tutamayanlar da bu namazı kılar.

Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler

 • 4
 • 16
PEYGAMBERİMİZ TERAVİH NAMAZINI NASIL KILARDI?
PEYGAMBERİMİZ TERAVİH NAMAZINI NASIL KILARDI?

Teravih namazını başlangıçta cemaate bizzat kıldıran Hz. Peygamber ümmetinin yükünü arttırabileceği düşüncesiyle bu uygulamadan vazgeçmiştir. Onun bu namazı iki veya üç gün mescitte kıldırdığı, cemaatin gittikçe çoğaldığını görünce mescide çıkmadığı ve bunu Allah'ın farz kılabileceği endişesiyle yaptığını söylediği rivayet edilir. Resûlullah'ın kıldırdığı teravih namazlarından birini anlatan Ebû Zer el-Gıfârî onun namazı neredeyse sahura kadar uzattığını söyler.

Ramazan hakkında sıkça sorulan 20 soru

Hz. Aişe'den gelen rivayetlerden birinde o, şu açıklamayı yapar:

"Resûlullah bir gece mescitte namaz kıldı. Cemaat de ona uydu. İkinci gece yine aynı şekilde namaz kıldı. Derken cemaat çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece cemaat yine toplandı, fakat Resûlullah onların yanına çıkmadı. Sabah olunca (cemaate) 'Yaptığınızı gördüm! Aslında sizin yanınıza çıkmama bir engel yok idiyse de, bu namazın size farz kılınacağından endişe ettim (de bu sebeple çıkmadım)' buyurur."

Yine Hz. Aişe'den gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber, kendisine odasının önünde hasır sermesini istediği ve üç gece arka arkaya teravih kıldırdığını, dördüncü gece hasırı toplatarak uygulamayı bıraktığı belirtilir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN