Arama

Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

Peygamber Efendimiz daha hayatta iken, ona sevgisini göstermek amacıyla birçok şiir yazıldı. Gelenek haline gelen bu şiir türleri kaside olarak adlandırıldı. Bu kasidelerden biri de Hz. Peygamber'in huzurunda okundu: Kaside-i Bürde. Peki, Peygamber Efendimizi duygulandıran ve Kâ'b bin Züheyr'e hırkasını hediye etmesini sağlayan bu kasidenin beyitleri nelerdi?

  • 1
  • 10
BÜRDE KASİDESİ NEDİR?
BÜRDE KASİDESİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz daha hayatta iken ona sevgisini göstermek amacıyla birçok şiir yazıldı. Gelenek haline gelen bu şiir türleri ise kaside olarak adlandırıldı.

Bu kasidelerden biri ise Hz. Peygamber'in huzurunda okundu: Kaside-i Bürde.

Kâ'b bin Züheyr tarafından yazılan kaside, Peygamber Efendimizin üstün ahlaki vasıflarını, getirdiği tevhid mesajının değeri, ona iman edip yolundan giden sahabenin cesaretini anlatır.

Kâ'b bin Züheyr, şiirinin "Muhakkak ki Peygamber kendisiyle aydınlanılan, Allah'ın çekilmiş yalın kılıçlarından bir kılıçtır" beytini söylediğinde Peygamber Efendimiz duygulanarak üzerindeki hırkayı çıkarıp ona hediye etti. Bu olay nedeniyle kaside "kaside-i bürde" olarak anıldı.

*Bürde: Hırka

  • 3
  • 10
KÂ’B BİN ZÜHEYR KİMDİR?
KÂ’B BİN ZÜHEYR KİMDİR?

Cahiliye döneminin meşhur şairlerinden olan Kâ'b bin Züheyr, Müzeyne kabilesine mensuptu. Kâ'b bin Züheyr'in ailesinden dedesi, babası, kardeşi Büceyr, oğlu, torunları ve halaları da şairdi. Kâ'b bin Züheyr, daha çocuk yaşta şiire olan yeteneğiyle dikkat çekmişti.

Kâ'b bin Züheyr'in babası bir gece rüyasında gökten uzatılan bir ip gördü. Rüyasında ne kadar uğraşsa da ipe yetişemez. Bunun üzerine oğulları Kâ'b ile Büceyr'i çağırıp onlara: "Oğullarım! Âhir zaman peygamberinin gelmesi yakındır, ancak ben yetişemeyeceğim, siz araştırıp ona iman edin" diye vasiyet etti.

  • 4
  • 10
PEYGAMBER EFENDİMİZİ DERİNDEN ETKİLEYEN OLAY
PEYGAMBER EFENDİMİZİ DERİNDEN ETKİLEYEN OLAY

Sonraki yıllarda henüz İslam ile şereflenmeyen Ka'b bin Züheyr, kardeşi Büceyr'in Müslüman olmasına öfkelenerek Hz. Peygamber'i hicveden şiirler söyledi. Bu şiir, Peygamber Efendimizi son derece üzdü. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Kâ'b Bin Züheyr'in kanının helal kıldığını söyledi.

Kâ'b bin Züheyr, kabilesine sığınmak istese de akrabaları onu geri çevirdi. Büceyr kardeşine mektup yazarak içinde bulunduğu kötü durumu anlatıp, onu İslamiyet'e davet etti. Tövbe edip Hz. Peygamber'in huzuruna gelmesini ve Efendimizden af dilemesini istedi.

Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Kâ'b Bin Züheyr, Peygamber Efendimizden af dilemeye karar verdi.

  • 5
  • 10
KÂ’B BİN ZÜHEYR NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
KÂ’B BİN ZÜHEYR NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Hicretin 9. yılında Medine'ye gelen Kâ'b, Peygamber Efendimizin huzuruna, yüzünü örterek çıktı. Hz. Peygamber onu şahsen tanımıyordu. Sonra ise diz çöküp, Efendimizin mübarek elini tuttu ve şöyle sordu: "Kâ'b bin Züheyr, tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzuru saadetinize gelmek istiyor. Ben, onu size getirsem, ona emân verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?"

Peygamber Efendimizin hiç kimseyle olmadığı gibi, Kâ'b bin Züheyr ile de kişisel bir husumeti yoktu. Eğer söylediklerinden dolayı pişmanlık gösterir ve Müslüman olursa bir mesele kalmamış olacaktı. Nitekim Peygamber Efendimiz de bu soruya "Evet" cevabını vermişti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN