Arama

Sultan Süleyman'dan Sultanlar Sultanı'na

Osmanlı'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman, iyi bir idareci ve örnek bir sultan olmasının yanında divan sahibi bir şairdi. Klasik edebiyatımızın önemli temsilcilerinden olan Kanuni, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazmış ve divanını bir kitap halinde toplamıştı. Resulullah'a (SAV) karşı duyduğu büyük sevgi sebebiyle Harameyn'e önemli katkılar yapan Sultan, aynı zamanda yazdığı naat-ı şeriflerle bu sevgiyi şiirine de taşıdı.

Yavuz Sultan Selim'in tek varisi olarak tahta çıkan I. Süleyman, çıkardığı kanunlar ve adalete karşı gösterdiği hassasiyet sebebiyle "Kanuni" olarak anıldı.

Osmanlı hanedanı içinde şiirleri ile öne çıkan Kanuni, Efendimize (SAV) karşı duyduğu sevgiyi şiir yolu ile dile getirerek birbirinden güzel naat-ı şerifler kaleme aldı.

Muhibbi Divanından alıntılar

💠

Tanrının has kulısın bir adın oldu Mahmûd

Günümüz Türkçesiyle

Allah'ın has kulusun bir adın Mahmud

💠

Sende cem oldı sehâ vü kerem ihsân ile cûd

Günümüz Türkçesiyle

Seha, Kerem ve Cud gibi güzellikler sendedir

Seha: el açıklığı

Kerem: Cömertlik

Cud: İhsanda bulunma

💠

Kim ire dergehüne ire muradına o dem

Günümüz Türkçesiyle

Huzuruna gelen kimse muradına erer

💠

Dü-cihân içre çü âşıklara sensin maksûd

Günümüz Türkçesiyle

İki cihanda da âşıkların amacı sensin

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN