Arama

Şiirleriyle İslam'a hizmet eden sahabi: Ka'b Bin Malik

Ka'b bin Malik, Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın şairi olarak anılan sahabelerden biriydi. Onun yazdığı şiirler hemen dilden dile dolaşır ve müşrikleri derinden sarsardı. Peygamber Efendimiz (sav), onu över ve "Sen şiir işini iyi yapıyorsun" derdi. Sizler için Ka'b Bin Malik'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirleri derledik.

  • 1
  • 20
KA’B BİN MALİK KİMDİR?
KA’B BİN MALİK KİMDİR?

Ka'b bin Malik, Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın şairi olarak anıldı.

📌 Medine'de 598 yılı civarında doğan Ka'b bin Malik, cahiliye devrinde iken Ebû Bişr künyesiyle anılırdı. İslam ile şereflendikten sonra Resulullah (sav) ona büyük oğlu Abdullah sebebiyle Ebû Abdullah künyesini verdi.

▶ Ka'b bin Malik'in babası da şairdi. Ailesinin tek çocuğu olduğu için eğitimine ehemmiyet gösterildi; okuma, yazma ve hesap öğrendi.

▶ Peygamberimizin hicretinden önce Müslüman olan Ka'b bin Malik, Resulullah'ı Medine'ye davet etmek için Mekke'ye giden ensar heyetinde bulundu. Allah Resülü (sav) onun şair olduğunu öğrenince memnuniyetini belirtti.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

  • 2
  • 20
HZ. PEYGAMBER'İN MEŞHUR ŞAİRİ
HZ. PEYGAMBER’İN MEŞHUR ŞAİRİ

📌Şiirleriyle Allah'ı ve Resulü'nü savunan Ka'b, Hz. Peygamberin şairi sıfatıyla anılırdı. Kasidelerinde İslam askerlerinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları övdü. Sonraki savaşlarda da yiğitlik göstereceklerini söyleyerek müşriklerin moralini bozdu. Öyle ki Devs kabilesinin onun şiirlerinden etkilenerek İslam'ı kabul ettiği belirtilir.

▶ Onun yazdığı şiirler hemen dilden dile dolaşır ve müşrikleri derinden sarsardı. Resulullah (sav), Kâ'b'ın şiirini över ve "Sen şiir işini iyi yapıyorsun" derdi.

Ahzab günü müşrikler yenilince Resulullah (sav) buyurdu ki; "Bugünden sonra müşrikler sizi yenemez. Artık siz onları yeneceksiniz. Fakat onlardan eziyet verici sözler işiteceksiniz ve sizi hicvedecekler. Bu saldırılara karşı kim Müslümanların ırzını korur?" Abdullah bin Revâha kalktı ve ''Ben'' dedi. "Sen güzel şiir söylersin" diyerek onu taltif etti Hz. Peygamber. Sonra Kâ'b kalktı ve "Ben savunurum" dedi. Peygamber(as) ona da ''Sen de şiiri güzel söylersin'' diyerek onu da taltif etti.

  • 3
  • 20
İSLAM TARİHİNE IŞIK TUTTU
İSLAM TARİHİNE IŞIK TUTTU

İkinci Akabe Biatı'ndan sonra Müslümanların yaşadığı önemli olaylar hakkında şiirler yazarak İslam tarihine ışık tuttu.

📌Şuara suresinde şairleri kötüleyen "Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyarlar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına nelerin geleceğini) yakında görecekler." mealindeki ayetler nazil olunca Ka'b bin Malik, Hz. Peygamber (sav)'e kendi durumunu sordu. Allah Resulü (sav); cihadın kılıç ve dille yapıldığını, İslam şairlerinin düşmana dilleriyle ok attıklarını belirtti.

  • 4
  • 20
RESULULLAH'IN ZIRHINI GİYDİ
RESULULLAH’IN ZIRHINI GİYDİ

📌 Tebük Gazvesi dışında bütün savaşlara katılan Ka'b, şiirlerinin yanı sıra bileğinin gücüyle de kahramanlık gösterdi. On yedi yerinden yaralandığı Uhud'da Ka'b Resulullah'ın zırhını, Resulullah da onun zırhını giyindi.

▶ Savaş sırasında Peygamber Efendimizin öldüğü şayiası çıktığında onu ilk Ka'b bin Malik gördü ve "Müjdeler olsun ey Müslümanlar, Resulullah yaşıyor!" diye bağırdı. Allah Resulü ise parmağını dudağına koyarak susmasını söyledi (İbn İshak, s. 309).

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

  • 5
  • 20
ŞİİRLERİYLE İSLAM'A HİZMET ETTİ
ŞİİRLERİYLE İSLAM’A HİZMET ETTİ

Ka'b bin Malik, söylediği şiirlerle İslam'a büyük hizmetlerde bulundu.

📌Ka'b bin Malik, Hendek Savaşı'nda da bulundu. Gazadan önce hem çukur kazıyor hem de şiir söyleyerek Müslümanları teşvik ediyordu.

▶ Hendek Savaşı günü söylediği şiirde Müslümanları överek müşriklere gözdağı verdi:

"Tutuşup yanmakta olan kamışların çatırtısı gibi,
Birbirini parça parça eden kılıç vuruşları kimin hoşuna giderse
Mezadla Hendek'in temeli arasında,
Kılıçları bilenen aslanlar yatağına gelsin.
Kısa gelip ulaşmadığı an adımlarımızla ilerleyip kılıçlarımızı düşmana ulaştırır.
Böylece yetişmediği takdirde, biz bu kılıçları düşmana yetiştirmiş oluruz."

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN