Arama

Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. İşte bu yüzden dua; ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğimizin itirafıdır. Peygamber Efendimiz ve gönderilen bütün peygamberler de dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah'a dua etmiştir. İşte Müslümanlara kılavuz olacak, peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları…

  • 22
  • 28
HZ. MUHAMMED
HZ. MUHAMMED

Okunuşu: "Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû. 'Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil'azîm."

Anlamı: "Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na güvendim ve O, büyük Arş'ın Rabbidir." (Tevbe, 9/129)

  • 23
  • 28
HZ. MUHAMMED
HZ. MUHAMMED

Okunuşu: "Rabbihküm bilhakkı ve Rabbüner Rahmânül-müste'ânü alâ mâ tesıfûn."

Anlamı: "Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur." (Enbiyâ, 21/112)

  • 24
  • 28
HZ. MUHAMMED
HZ. MUHAMMED

Okunuşu: "Rabbi immâ türiyennî mâ yû'adûn. Rabbi felâ tec'alnî fil-kavmiz-zâlimîn."

Anlamı: "Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma." (Mü'minûn, 23/93–94)

  • 25
  • 28
HZ. MUHAMMED
HZ. MUHAMMED

Okunuşu: "Rabbi e'ûzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn. Ve e'ûzü bike rabbi eyyahdurûn."

Anlamı: "Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." (Mü'minûn, 23/97–98)

  • 26
  • 28
HZ. MUHAMMED
HZ. MUHAMMED

Okunuşu: "Rabbiğfir verham ve ente hayrürrâhımîn."

Anlamı: "Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü'minûn, 23/118)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN