Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Peygamberimizin muhtesib olarak görevlendiği ilk hanım sahabe: Semra binti Nüheyk

Peygamberimizin muhtesib olarak görevlendiği ilk hanım sahabe: Semra binti Nüheyk

Peygamber Efendimizin döneminde kadınlar, ticari hayatta aktif olarak yer alırdı. Bu hanım sahabelerden biri de Semra binti Nüheyk idi. Hz. Peygamber tarafından günümüzde zabıta memurluğuna benzer nitelikte olan muhtesiblik görevine getirildi. Peki, Semra binti Nüheyk kimdir? Muhtesibin görevleri nelerdir?

📌 Peygamber Efendimizin döneminde kadınlar, ticari hayatta aktif olarak yer alırdı. Esmâ binti Muharribe, Havle binti Süveyb, Kayletü'l- Enmâriye, Müleyke, Hint binti Utbe gibi hanım sahabeler ticaretle uğraşmış, Semra binti Nüheyk ise Peygamberimiz tarafından muhtesib olarak görevlendirilmişti.

Peki, Semra binti Nüheyk kimdir? Gelin daha yakından bakalım👇

  • 2
  • 11
Semra binti Nüheyk kimdir?
Semra binti Nüheyk kimdir?

📌 Semra binti Nüheyk, Medineli Benî Esed kavmine mensup, uzun bir ömür yaşamış hanım sahabelerden biriydi. Bedir Savaşı'ndan sonra genç yaşta Müslüman olduğu düşünülür.

Hakkında ayet nazil olan hanım sahabe

📌 Semra binti Nüheyk, Peygamber Efendimiz tarafından muhtesib olarak görevlendirdi. Bu görev günümüzdeki zabıta memurluğuna benzer nitelikteydi. Hanım sahabe pazarları dolaşıp emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker ilkesi çerçevesinde insanları ticaret ahlâkına uygun davranmaya teşvik ederdi.

Emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker emirleri👇

📌 Emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker emirleri, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma anlamında kullanılan dinî ve hukukî bir tabirdi. Al-i İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde, ''Sizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" buyrulur. Buna istinaden bazı İslam alimleri, her Müslüman'ın iyiliklere teşvik etmesi ve kötülüklerden men etmesi görevinden sorumlu olduğunu belirtir. İslam alimlerinin çoğunluğu ise fitne ve anarşiye mahal vermemek için Müslümanların tamamının değil gerekli donanıma sahip müminlerin bu vazifeyle yükümlü tutulması gerektiğini söyler.

Hisbe teşkilatı

📌 Semra binti Nüheyk, pazarda müminler İslami çerçeveye uygun hareket etmeye davet edip uyarmasına rağmen hile ve haksızlık yapanlara karşı elindeki kırbaçla caydırıcı tedbirler uygulardı. Peygamber Efendimizin hanım sahabeye böyle önemli bir görevi vermesi onun muhtesibte bulunması gereken nitelikleri taşıdığını ve bu görev için yeterli bilgiye sahip olduğunu kanıtlar.

Fikriyat podcast uygulamasında yer alan Dr. Kamil Yaşaroğlu'nun sunumuyla
İslam Ahlakı programını dinlemek için tıklayın

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN