Arama

Peygamber Efendimizin mucizeleri

Mucize; gerçekte Allah'ın fiilidir. Mecazen kullanılan "Peygamberin mucizesi" ifadesi, mucizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. Kainattaki en büyük hadise ise, Yüce Allah'ın habibim dediği Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleridir. Buna binaen Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid Kandili'nde, efendimizin mucizelerini sizler için derledik.

  • 1
  • 13
MUCİZE NEDİR?
MUCİZE NEDİR?

Mucize 'el-Mucizetü' kelimesi, 'el-Aczü' kökünden, ifal vezninde ism-i fail olup, manası 'insanı aciz bırakan, karşı konulamaz, olağan üstü' demektir. Bir olayın mucize sayılabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:
Mucize; gerçekte Allah'ın fiilidir. "Peygamberin mucizesi" denilmesi, mucizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir.
Mucize peygamberlerde meydana gelir. Peygamber olmayan birinin gösterdiği olağan üstünlüğe mucize denilemez.
Mucize tabiat kanunlarına aykırı bir olaydır.

Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizelerle ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.

Peygamber Efendimizden önce gelen peygamberlerin gösterdiği mucizeler, kendi dönemlerine aitti.

Hz. Peygamberin nübüvveti, kıyamete kadar bütün zaman ve mekânları kapsadığından O, önceki peygamberlerin tümündeki salâhiyet, kuvvet ve mucizelere sahipti hatta bunların daha da ötesindeydi.

İslam âlimleri, Peygamber Efendimizin nübüvveti esnasında ortaya koyduğu mucizeleri, aklî, hissî ve haberî olmak üzere üç şekilde sınıflandırır.

  • 3
  • 13
BİR MUCİZE OLARAK KUR’AN
BİR MUCİZE OLARAK KUR’AN

Her asrın insanına hitap eden Kur'an-ı Kerim, en büyük ve ebedi mucizedir. Diğer peygamberlerden farklı olarak Kur'an'ın mucizesi, kıyamete kadar sürecektir.

Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: "Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın."

(Bakara Suresi, 23. ayet)

Üslûbu, ifadesi, lafzı, fesahat ve belâgatıyla benzeri söylenemeyecek kadar üstün olan Kur'an, hem söz hem de anlam yönünden bir mucizedir.

İnanmayan insanların şaşkınlık içinde Peygamber Efendimizden delil istemeleri üzerine Bakara Suresinin 23. ayeti nazil olarak, Yüce Allah en büyük delil ve mucizenin, Kur'an-ı Kerîm olduğunu beyan etmişti.

Peygamber Efendimiz de Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu bir hadisinde şöyle ifade etmişti: "Bütün peygamberlere, kendi dönemlerinde yaşayan insanların iman edeceği birtakım mucizeler verilmiştir. Hiç şüphesiz bana ihsan edilen en büyük mucize, Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır."

(Buhârî, İ'tisâm, 1)

Bilim ve tekniğin sonradan ulaştığı gerçekleri Kur'an'da asırlarca öncesinden haber verilmiş hiçbir buluş ve bilimsel gelişme, onun içeriği ile ters düşmemiştir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN