Arama

Peygamber Efendimizin İslam tarihindeki ilk Cuma hutbesi

Hutbe, Allah'a hamd etmeyi ve O'nu layık olduğu şekilde övmeyi, Müslümanlara vaaz ve nasihat vermeyi ifade eder. Müslümanların yüreklerini İslam inancıyla doldurmak, onları eğitmek, iyilik ve güzelliğe yöneltip kötülüklerden vazgeçirmek için çok önemli bir vasıtadır. Hz. Peygamber'in ilk defa cuma namazı kıldırması ve hutbeyi okuması hicret esnasında oldu. Peki, Peygamberimiz bu hutbede Müslümanlara nasıl hitap etti?

  • 1
  • 13
GÜNEŞİN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN
GÜNEŞİN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN

"Cumada öyle bir an vardır ki eğer Müslüman bir kul o anı denk getirir Allah'tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak verir"

(Müslim, "Cum'a", 13-15)

Cuma kelimesi, "toplamak, bir araya getirmek" anlamına gelen "cem'" kökünden türetilmiş bir isimdir. İslam'dan önce 'arûbe" diye anılan bu günün cuma adını almasının sebebi toplantı günü olmasıdır.

Peygamber Efendimiz bu günün fazileti hakkında şöyle buyurur:

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cum'a", 18)

Cuma Suresini dinlemek için tıklayın

  • 2
  • 13
CUMA NAMAZI NASIL FARZ KILINDI?
CUMA NAMAZI NASIL FARZ KILINDI?

Cuma günü, öğle namazı yerine kılınan namaza, Cuma namazı denir. Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ederken Cuma namazının farz kılındı.

Peygamber Efendimiz, risaletin 11. yılında hac mevsiminde Medinelilerle Akabe görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk Akabe görüşmesi sonucunda Yesribli altı kişinin Müslüman olmasını takiben bu şehirde İslam yayılmaya başladı. Hatta ertesi yıl yapılan Birinci Akabe Biatı'nın ardından Resûl-i Ekrem Medinelilere İslam dini hakkında bilgi vermesi ve Kur'an öğretmesi için Mus'ab b. Umeyr'i görevli olarak gönderdi.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

Akabe biatlarında Hz. Peygamber'e ilk olumlu cevabı veren ve peygamberliğin 13. yılında yapılan ikinci Akabe biatında kendi aile çevrelerindeki İslami gelişmeleri takiple görevli on iki kabile sorumlusuna başkan seçilen Es'ad b. Zürâre'nin Medine yakınlarında cuma namazı kıldırdı.

Es'ad bin Zürare kimdir?

Hz. Peygamber'in ilk defa cuma namazı kıldırması hicret esnasında oldu. Peygamber Efendimiz ve yol arkadaşları Mekke'den Medine'ye hicret ederken yol Kuba'da on dört gün kaldı. Burada İslam tarihinin ilk mescidini inşa ettirdi. Kuba Mescidi, Peygamber Efendimizin planını kendi yaptığı, inşasına bizzat iştirak ederek ilk taşını elleriyle yerleştirdiği mescitti.

Kuba mescidi nasıl inşa edildi?

"Her kim önemsemediği için üç cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler."

(Ebû Dâvûd, "Salât", 210; Tirmizî, "Cum'a", 7)

Burada on dört günlük bir misafirlikten sonra Peygamberimiz ve yanındakiler, Medine'ye hareket etti. Cuma günü öğle vaktinde Rânûnâ Vadisi'ne vardılar. Buradaki kabile halkı Efendimize ikramda bulundu ve bu sırada namaz vakti girdi. Peygamber Efendimiz devesinden inerek, İslam'ın iktidarının bir alâmeti olarak farz kılınan Cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazı nasıl kılınır?

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN