Arama

Mürekkebin en güzel yansıması

Yazı, sonraki kuşaklara geçişin en iyi ve kalıcı yoludur. Okuma ve yazmayı ana gaye olarak benimseyen ve tavsiye eden İslam medeniyeti, kendini en çok kitap alanında gösterir. Günümüzde dünyanın dört bir tarafında bulunan yazma eserler, medeniyetimizin ne denli zengin, seçkin, gelişmiş ve farklı alanlara yoğunlaşmış olduğunun birer kanıtıdır. Sizler için medeniyet tarihimizden yazma eserleri tanıttık.

İslam medeniyetinin en çok vücut bulduğu alanlardan birisi de kitaplardır. Muhtelif alanlara dair kaleme alınan yazma eserler, işçilik, sanat ve ilmi yönden bir gelenek oluşmasına imkan vermiştir.

◾ Sizler için medeniyet tarihimiz açısından birbirinden önemli eserler hakkında bilgiler ve eserlerin yazmalarından görselleri bir araya getirdik.

İslam sanatları kimden etkilendi?

Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn

Kanuni Sultan Süleyman, batı yönünde olduğu kadar sınırların güvenliğini sağlamak ve yeni fetihler yapmak amacıyla doğu yönünde de seferler yapmıştır.

Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn isimli eserde Matrakçı Nasuh, Kanuni'nin Irakeyn seferinin duraklarını minyatürler ile resmetmiştir.

Bir osmanlı dâhisi Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh kimdir?

Matrak oyunundaki şöhretiyle tanınan Nasuh Efendi, on altıncı yüzyılda yaşayan önemli bir çizimcidir. Minyatürler ile dönemini, olayları ve mekanları resmeden Nasuh, önemli nakkaştır.

Dîvân-ı Muhibbî

46 senelik hükümdarlık süresi ile Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Hanedanı'nın yetiştirdiği en büyük şairdi.

◾ Resimde ilk iki sayfası görülen nüshanın tezhip çalışmalarını müzehhib Kara Memi yapmış, nüshayı ise nesta'lik hattı ile Mehmed Şerif Efendi kaleme almıştır.

Muhibbi Divanı'ndan alıntılar

Kara Memi kimdir?

Kanuni döneminde saray sernakkaşlığı yapan büyük isim, II. Selim'in iktidarında da hizmet vermiştir. Hocası Şahkulu'ndan aldığı eğitim ile kendi stilini oluşturan Kara Memi, Osmanlı sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN