Arama

Muhtaçları himaye etmenin önemini anlatan ayet ve hadisler

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Kur'an ve hadislerde, tüm canlılara karşı merhametli olunması, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesi öğütlenir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: "Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlâsları sayesinde yardım ediyor ve rızk veriyor." Sizler için muhtaçları himaye etmenin önemini anlatan ayet ve hadisleri derledik.

...Ve müminlere (şefkat) kanadını indir.

(Hicr, 15/88)

Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte nefsini tut. Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma!

(Kehf, 18/28)

Öyleyse sakın yetimi horlama! Sakın isteyeni azarlama!

(Duhâ, 93/9-10)

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

(Mâûn, 107/1-3)

Sa'd b. Ebû Vakkâs (ra) anlatıyor: Altı kişi Peygamber ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler Peygamber'e :"Bunları kov ki, bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler." dediler. Orada benimle İbn Mes'ûd ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilâl ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resûlullah'ın gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden (müşriklerin teklifi yönünde) bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teâlâ, "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na dua edenleri yanından kovma!" mealindeki ayeti indirdi.

(Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 46)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN