Arama

Mearic Suresi tefsiri ve meali

Adını "yükselme yolları" anlamına gelen "elMearic" kelimesinden alan Mearic Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki mushaf sıralamasına göre yetmişinci suredir. Kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap günü, azab, cehennem azabı ve peygamberlik başta olmak üzere inanç konuları Mearic Suresi'nde ele alınır. İşte Mearic Suresi'nin fazileti, anlamı ve tefsiri...

Meâric Suresi 1-4. Ayet

﴾1-3﴿ Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi.

﴾4﴿ Melekler ve rûh O'na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Meâric Suresi 1-4. Ayet Tefsiri

🔹 "Huzuruna yükselmenin birçok yolu" diye çevirdiğimiz meâric (tekili: mi'rec) "yükselme vasıtaları" demektir. Bazı müfessirler bu kelimeye, "meleklerin yükseldiği gökler, Allah'ın mahlûkata lutfettiği nimetlerin mertebeleri, cennetteki dereceler, mânevî ve ruhanî mertebeler" gibi açıklamalar getirmişlerdir (Elmalılı, XIII, 5352). Bir kısım müfessirler ise meârici mecaz olarak insanı Allah'ın varlığını kavramaya ve O'nunla mânevî yakınlık kurmaya götüren yollar olarak yorumlamışlardır (bk. Âlûsî, Rûhu'l-me'ânî, XXIX, 56; Esed, III, 1186). Bizim "istedi" diye çevirdiğimiz sûrenin ilk kelimesi "sormak" mânasına da geldiği için bunu "Birisi ... sordu" şeklinde çeviren ve anlayanlar da olmuştur.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Meâric Suresi 5-7. Ayet

﴾5﴿ Şimdi sen güzelce sabret.

﴾6﴿ Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar.

﴾7﴿ Biz ise onu yakın görmekteyiz.

Meâric Suresi 5-7. Ayet Tefsiri

🔹 "Uzak görüyorlar" diye çevirdiğimiz ifadeyi "imkânsız görüyorlar" şeklinde anlamak da mümkündür. Zira müşrikler öldükten sonra dirilmeyi inkâr ettikleri için kıyamet, âhiret ve hesap gibi olayların gerçekleşmesini imkânsız buluyor, bunların gerçekleşeceğini haber veren Hz. Peygamber'le alay ediyorlardı. Onların bu tutumlarına karşı peygamberden sabırlı olması istenmekte, ayrıca iddia ettikleri gibi kıyamet olayının imkânsız olmadığı, yakında muhakkak gerçekleşeceği haber verilerek inkârcılar uyarılmakta, Hz. Peygamber de teselli edilmektedir. 8-18. Kıyamet olayının; inkârcı ve mücrimlerin mahşer ve hesap ortamında yaşadıkları derin bunalımın, onları bu âkıbete sürükleyen başlıca kötülüklerin ve cehennem azabının kısa fakat kuşatıcı ve oldukça etkileyici bir anlatımı olan bu âyetlerde, ilâhî kudret ve hikmetin verdiği düzen içinde varlığını sürdüren gök cisimlerinin vakti gelince yine Allah'ın iradesiyle erimiş madenlere, dağların atılmış yüne, pamuğa dönüşeceği bildirilmekte; bu tasvirin ardından da insanın âkıbetinden sarsıcı bir kesit verilmektedir. Buna rağmen o gün suçlu kişinin, en değerli varlığı olan eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını, sevdiklerini, dahası bütün yeryüzündekileri gözden çıkaracak ölçüde dehşetli bir psikolojik bunalım, kaygı ve korkuya kapılacağı anlatılmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Meâric Suresi 8-18. Ayet

﴾8﴿ O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur.

﴾9﴿ Dağlar da atılmış renkli yüne döner.

﴾10﴿ Dost dostunun halini sormaz olur.

﴾11-14﴿ Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!

﴾15-16﴿ Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki o (cehennem) alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir.

﴾17-18﴿ Haktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN