Arama

Kur'an'ın mukaddimesi: Fatiha Suresi

Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" Mekke döneminde nazil olmuştur. Yedi ayetten oluşan Fatiha Suresi, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in ön sözü niteliğindedir. Beş vakit namaz kılarken her rekatta okuduğumuz Fatiha Suresi'nin faziletleri nelerdir? Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki diğer surelerden hangi yönleriyle ayrılır? Mukaddes kitabımızın mukaddimesi Fatiha Suresi hakkında detaylar…

  • 1
  • 14
FATİHA NE DEMEK?
FATİHA NE DEMEK?

Fâtiha "açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak" anlamındaki feth kökünden türemiş bir isimdir.

📌"Bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş" mânasında kullanılır. "Fâtihatü'l-kitâb" tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fâtiha Kur'ân-ı Kerîm'in ilk sûresi ve bir bakıma onun önsözü olduğu için bu adı almıştır.

📌Kur'an'ın tertibi ve yazılması itibariyle birinci sûre olması yanında ayrıca namazdaki kıraat rüknünün yerine getirilmesine bu sûre ile başlandığı ve nihayet bir bütün olarak indirilmiş sûrelerin de ilki olduğu için ona bu ismin verilmiş olduğu düşünülebilir.

FATİHA SURESİ'NİN ALDIĞI DİĞER İSİMLER

✅Sûrenin ayrıca, "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet) , "el-Esâs","el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka adları da vardır.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın

  • 2
  • 14
FATİHA SURESİ’NİN NÜZULU
FATİHA SURESİ’NİN NÜZULU

📌Fâtiha, Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında 5. sûredir.

📌Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke'de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır.

Fikriyat TV'de yer alan Kur'an-ı Kerim tilaveti için tıklayın

  • 3
  • 14
FATİHA SURESİ’NİN KONUSU
FATİHA SURESİ’NİN KONUSU

📌Bu sûre ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur'an-ı Kerîm'in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için:

1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır.

2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının "yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah" olduğunun bilinmesine bağlıdır.

3. Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sûrenin başından "yevmi'd-dîn"e kadar birincisi, "müstakim"e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur'an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir.

Mealli Hatim dinlemek için tıklayınız

  • 4
  • 14
FATİHA SURESİ DİNLE
FATİHA SURESİ DİNLE

  • 5
  • 14
FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi'nin mealini okumak için tıklayınız

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN