Arama

Kur’an’daki ayetlerin fazileti

Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Yüce kitabımızda yer alan bazı ayetler var ki, onların okunmasının faziletli olduğu düşünülür. Bu durum, o ayetlerin içerdiği derinlikli manalar ve muhtevalarından kaynaklanır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Yâsin sûresi Kur'an'ın kalbidir, Fâtiha sûresi Kur'an sûrelerinin en faziletlisidir, Âyetü'l-kürsî Kur'an âyetlerinin efendisidir, Kul hüvellahü ahad sûresi Kur'an'ın üçte birine denktir." Okunması faziletli olan ayetleri sizler için derledik.

Ebû Saîd Râfi' b. Muallâ (ra) anlatıyor:

Bir gün Resûlullah bana: "Mescitten çıkmadan önce, Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi?" buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada:

"Yâ Resûlallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz." dedim. Resûlullah:

"(Fazileti en büyük olan) O sûre, el-Hamdü lillâhi Rabbil-âlemîn (diye başlayan) Fatiha sûresidir; o, namazda tekrar edilen yedi ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'(dan)dır." buyurdu.

(Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 9)

Ebû Saîd el-Hudrî'den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, İhlâs suresi, Kur'an'ın üçte birine bedeldir."

(Buhârî, Tevhîd, 1)

Bir rivayete göre Resûlullah ashâbına:

"Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumaktan acze düşer misiniz?" sorusuna cevaben sahabeler:

"Ya Resûlallah, buna hangimizin gücü yeter?" dediler.

Bunun üzerine Peygamber:

"Kul, hüvallâhü ehad. Allâhü's-samed"diye başlayan İhlâs sûresi, Kur'an'ın üçte birine denktir." buyurdu.

(Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 13)

Ebû Saîd el-Hudrî (ra) anlatıyor:

Bir adam, birinin (namazda) İhlâs suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber:

"Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, o sure Kur'an'ın üçte birine denktir." dedi.

(Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 13)

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah İhlâs suresi hakkında:

"O sûre, Kur'an'ın üçte birine denktir, buyurmuştur."

(Müslim, Müsâfirîn, 261)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN