Arama

Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle meleklerin görevleri

Melekler, Allah'a ibadet etmek ve onun emirlerini yerine getirmekle görevli varlıklardır. Yerde ve gökte Allah'ı tesbih ederler. Meleklerin varlığına inanmak imanın vaciplerindendir. Peki meleklerin görevleri nedir? Özellikleri nelerdir?

  • 1
  • 10
MELEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
MELEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

📌 Melekler Allah'ın nurdan yarattıkları varlıklardır. İnsanlar gibi yeme, içme, uyuma, hastalanma gibi özellikleri yoktur. Dişilik ve erillik gibi kavramları üzerinde bulundurmazlar. Allah'ın emirlerine sorgusuz sualsiz bir şekilde itaat ederler. İnsanlarda bulunan cüz'i irade meleklerde yoktur. Sürekli Allah'ı tesbih ederek O'nu yüceltir ve ibadet ederler.

Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları

  • 2
  • 10
MELEKLER SÜREKLİ ALLAH'I TESBİH EDERLER
MELEKLER SÜREKLİ ALLAH'I TESBİH EDERLER

Melekler sürekli olarak Allah'a ibadet içerisindedirler. Allah'ın emirlerini yerine getirerek O'na en güzel şekilde ibadeti gerçekleştirirler.

📌 Arş'ı yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler. O'na inanırlar. Mü'minler için; Rabbimiz! İlmin ve rahmetin her şeyi içine almıştır, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları Cehennem'in azabından koru.

(Mü'min Suresi 7. ayet)

Putperestler eğer büyüklük taslarlarsa kendi aleyhlerinedir. Rabbinin katında bulunanlar hiç usanmadan, O'nu gece gündüz tesbih ederler.

(Fussilet Suresi 38. ayet)

📌 Katında olanlar O'na kulluk etmekten çekinmezler ve usanmazlar, gece gündüz bıkmadan tesbih ederler.

(Enbiya Suresi 19-20. ayet)

Melekler şöyle derler: Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz, sıra sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz.

(Saffat suresi 164-166. ayet)

Dört halifenin hutbelerinden öğütler

  • 3
  • 10
ALLAH'IN İZNİ İLE YERYÜZÜNE İNERLER
ALLAH'IN İZNİ İLE YERYÜZÜNE İNERLER

📌 İbn-i Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste: Nebi (sav) kendisine Cebrail (a.s) vahiy için geldiğinde ona şöyle dedi:

"Bizi daha fazla ziyaret edemez misin?" diye sordu. Bunun üzerine aşağıdaki ayet nazil oldu:

"Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz, geçmişimizi geleceğimizi ve ikisinin arasındakini bilmek, O'na mahsustur. Rabbin unutkan değildir."

(Meryem suresi 64. ayet)

  • 4
  • 10
MELEKLERE İNANMAK İMANIN ŞARTLARINDAN BİRİDİR
MELEKLERE İNANMAK İMANIN ŞARTLARINDAN BİRİDİR

Allah, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette meleklerden bahseder. Melekler ile ilgili hadislerde birçok bilgi bulunmaktadır. Bu yüzden meleklerin varlığına inanmak imanın şartlarındandır. Allah (c.c.) Kur'an'da şöyle buyurdu:

📌 Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse, inkar etmiş olur. Allah şüphesiz, inkar edenlerin düşmanıdır.

(Bakara suresi 98. ayet)

Hidayeti arayan sahabi: Selman-ı Farisi

  • 5
  • 10
KIYAMET GÜNÜ YERYÜZÜNE İNECEKLER
KIYAMET GÜNÜ YERYÜZÜNE İNECEKLER

📌 Melekler kıyamet günü yeryüzüne inmek ve Allah'ın egemenliğini tasdik etmekle görevlilerdir. Allah Kuran'da kıyamet gününde meleklerin bölük bölük yeryüzüne ineceğinden bahseder:

"O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümdarlık Rahman'ındır. İnkarcılar için yaman bir gündür."

(Furkan suresi 25-26. ayetler)

Melekleri gördükleri gün, işte o gün, suçlulara iyi haber yoktur. Melekler: "İyi haber size yasaktır yasak!" derler.

(Furkan 21-22. ayetler)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN