Arama

Kalbin dilini seslendiren bir veli: Mevlana

Derdini nimet sayıp, ömrünü ilahi aşka adayan âlimdi Mevlana. Bir deryaydı; ney sesinde, derin düşüncelerde, semalarda aradı Allah'ı… Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan alim, 66 yıllık ömründe "mutlak aşk"ın izini sürdü. Aldığı örnek eğitim, edindiği sağlam ilim, dinmek bilmeyen aşkı topluma büyük bir sevgi, engin bir dünya görüşü olarak yansıdı. Müstesna Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.

  • 1
  • 14
ÖMRÜNÜ İLAHİ AŞKA ADAYAN ÂLİM
ÖMRÜNÜ İLAHİ AŞKA ADAYAN ÂLİM

📌 Derdini nimet sayıp, ömrünü ilahi aşka adayan bir âlim, kalbin dilini seslendiren bir veliydi Mevlana. Bir deryaydı, ney sesinde, derin düşüncelerde, semalarda aradı Allah'ı…

"Sultanü'l-ulema" Bahaeddin Veled'in oğlu olarak, 30 Eylül 1207'de Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh'te doğdu. Annesi Mümine Hatun, ağabeyi Alaaddin Muhammed ve kız kardeşi Fatıma Hatun'du.

▶ Hazreti Mevlana, ailesiyle yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrıldı.

Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inin ilk 18 beyiti

  • 2
  • 14
“BU ÇOCUĞU AZİZ TUT”
“BU ÇOCUĞU AZİZ TUT”

📌 Yolculuk sırasında Nişabur'da Ferüdüddin-i Attar ile görüştüler ve Mevlana'ya bir kitabını hediye etti. Büyük sufi, Bahaeddin Veled'e "Bu çocuğu aziz tut. Çok geçmeyecek, dünyadaki âşıkların gönüllerine ateş salacak." dedi.

▶ Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirlerinin ardından babasıyla Konya'ya geldi. Karaman'da Gevher Hatun'la evlendi. Bu evlilikten Bahaeddin Muhammed (Sultan Veled) ve Alaaddin Muhammed dünyaya geldi.

📌 Konya'ya gelene dek Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşayan Mevlana Celaleddin, 1225 yılında Şerefeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlendi. Bu evlilikten Bahaeddin Muhammed (Sultan Veled) ve Alaaddin Muhammed adlı iki oğlu dünyaya geldi.

▶ İlk eşi Gevher Hatun'un vefatından sonra da Kira Hatun ile evlenecek, kendisinden "Emir Alim" ve "Melike" isimli iki çocuğu olacaktı.

Mevlana'nın Mesnevi'sinden öğütler ve özlü sözler

📌 Bahaeddin Veled ile ailesi yedi yıl Karaman'da kaldıktan sonra Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine 1229 yılında Konya'ya göç etti. Devlet bu dönemde en parlak dönemini yaşıyordu. Başkent Konya, ilim adamları ve sanatkârlarının merkezi halini geldi.

▶ Bahaeddin Veled'e ikametgâh olarak Altunapa (İplikçi) Medresesi'ni tahsis edildi. Günümüzde Mevlâna Dergâhı'nın yeri, Selçuklu sarayının gül bahçesi iken, Sultan tarafından Mevlana'nın babası Sultânü'l-Ulemâ Bâhaeddin Veled'e hediye edildi.

📌 1231 yılında Bahaeddin Veled vefat edince, kendisinin halifelerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, Konya'ya gelerek Mevlana'nın manevi eğitimini üstlendi.

▶ Belh'ten Konya'ya uzanan yolculuk boyunca konakladıkları yerlerde çeşitli âlimlerden dersler alan Mevlana, Tirmizi'nin isteği üzerine Halep ve Şam'da tahsil gördü.

Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, 9 yıllık eğitim sürecinin ardından Mevlana'ya halkı irşad ve öğretimle meşgul olması gerektiğini belirtti.

Mevlana algısı: Şair mi, yaşam koçu mu, veli mi?

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN