Arama

İslam birlik ve beraberlik konusunda bize ne söyler?

Dinimizin emirlerine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde hareket eden ecdadımız, tarih boyunca büyük işler başardı, vatanımıza ve milletimize yönelen tehlikeleri de bu sayede etkisiz hale getirdi. İçinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmanın en önemli şartı milletçe dayanışma ve birlik içinde bulunmaktan geçiyor. Yaşlılarımızı korumaya çalışırken onların da bir can taşıdığını unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Bizi dünyada ve ahirette hüsrana götürecek olan tefrikaya düşmeden, birlik-beraberlik anlayışı ile felaketleri def etmemiz gerekiyor. Peki, bu noktada İslam bize ne gibi öğütler veriyor? Ayet ve hadislerle birlik-beraberliğin önemini derledik.

İnsan, fıtratı gereği daima mutluluğu arar. Karşılaştığı sıkıntıları, içinde yaşadığı toplumun bireyleri ile paylaşma ihtiyacını hisseder. Çünkü, insan karşı karşıya kaldığı bazı problemleri, kişisel imkan ve gayretiyle her zaman aşması mümkün olmayabilir. İşte bu noktada, birlik ve dayanışma içerisindeki bir toplum büyük önem arz eder. İslam dininin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi, mutluluğun vazgeçilmez şartlarından olan birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik, huzur, bolluk, bereket ve rahmet vardır.

"Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'ân'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz." (Al-i İmran, 3/103)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan Al-i İmran suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

Allahu Teala, birlik ve beraberliğin ihmal edilmemesini: َ"Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır." (Al-i İmran, 3/105) ayetiyle hatırlatmaktadır.

Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Mü'minin mü'mine karşı durumu yekpare bir binayı meydana getiren, perçinlenmiş kayaların birbirlerine karşı durumu gibidir." Buhari Salat 88, I, 123.

"Sizden biriniz, kendisi için sevip istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olamaz." buyruklarıyla, birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Buhari, İman 7, I, 9.

Her Müslümanın bilmesi gereken 20 dini bilgi

Tarihe baktığımız zaman görürüz ki, birlik ve beraberliğini devam ettiren milletler, yücelmiş ve yükselmişlerdir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy :

"Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,
Toplu vurdukça gönüller, onu top sindiremez.
Sen, ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır.
Milletler için, işte kıyamet o zamandır" dizeleriyle bu gerçeği açık bir şekilde ifade eder.

Tevhit inancına dayalı birlik ve beraberlik ruhuna sahip olamayan, en temel asgari müştereklerde bile bir araya gelemeyen milletler kendi sonlarını hazırlamış olurlar. Bu sebeple Yüce Rabbimiz: "Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." buyurur. ( Enfal, 8/46).

İslam ve ibadete dair bilinmesi gereken 30 terim

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan Enfal suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN