Arama

İhlas suresinin fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu...

İhlas Suresi Mekke döneminde inmiş olup, 4 ayetten oluşmuştur. Kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. İslam âlemine farz olarak buyurulan beş vakit namazda en sık okunan surelerden bir tanesidir. Bu nedenle de İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı birçok kişi tarafından sıkça araştırılır. Peki, İhlas suresinin fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu nasıldır? Anlamı, meali nedir?

  • 1
  • 10
İhlas suresi hakkında
İhlas suresi hakkında

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü'min olacağı için sûre bu adlaanılmaktadır.

Namaz sureleri sırası ve okunuşu

  • 2
  • 10
İhlas suresi nuzül
İhlas suresi nuzül

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke'de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'e gelerek "Bize rabbinin soyunu anlat" dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine'de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber'e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil'in Hz. Peygamber'e gelip "Kul hüvellahü ehad" sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

  • 3
  • 10
İhlas suresi konusu
İhlas suresi konusu

Konusu

Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

  • 4
  • 10
İhlas suresinin fazileti nedir?
İhlas suresinin fazileti nedir?

Fazileti

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

  • 5
  • 10
İhlas suresi okunuşu
İhlas suresi okunuşu

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN