Arama

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

Cuma günü İslam aleminin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bir mümin cuma günü günah işlemeden selametle geçirirse, diğer günler de onun için selametle geçer. Bu haftadaki cuma gününün ise çok özel bir yeri vardır. Bu cuma günü Ayasofya Camii'nde binlerce Müslüman namaz kılma şerefine nail olacak. Peki, cuma günü hangi ibadetler yapılmalıdır? Cuma günü hangi dualar okunmalıdır? Cuma günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Cuma gecesi okunması tavsiye edilen sureler nelerdir? Cuma günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

  • 1
  • 10
Cuma günü okunacak dualar
Cuma günü okunacak dualar

Ebû Hüreyre'den -radıyallahu anh- rivayet olunduğuna göre Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki:

"Cuma gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ'dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

Cuma günü nasıl ibadet etmeliyiz?

  • 2
  • 10
Cuma günü okunacak sureler
Cuma günü okunacak sureler

"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu ötek cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır.

Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır."

(Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 2862)

  • 3
  • 10
Cuma duaları
Cuma duaları

"Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresi'ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar." (Ali el-Müttakî, no: 21356)

Zilzâl Sûresi'ni okumak için tıklayın

  • 4
  • 10
Cuma gününde hangi duaları okumak sevaptır?
Cuma gününde hangi duaları okumak sevaptır?

"Şu duâ ile cuma günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur."

"Sen'den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!" (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 7450)

  • 5
  • 10
Cuma günü çekilecek tesbihler ve zikirler
Cuma günü çekilecek tesbihler ve zikirler

"Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse, Allah muhakkak ona icabet eder." Ashab-ı kiram:

"Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah" dediklerinde:

"İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir." buyurdular. (Tirmizî, Cuma, 2; Ali el-Müttakî, no: 21316)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN