Arama

Hz. Muhammed'in yol gösterici hadisleri

Müslüman toplumların hayat tarzlarının oluşmasında ve kültürlerinin şekillenmesinde hiç kuşkusuz en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Sizler için, Riyâzu's Sâlihîn kitabından yol gösterici hadisleri derledik.

Müminlerin emîri Ebû Hafs Ömer b. Hattâb b. Nüfeyl b. Abdüluzzâ b. Riyâh b. Abdullah b. Kurt b. Rezâh b. Adî b. Ka'b b. Lüey b. Gâlib el-Kureşî el-Adevî, Resûlullah'ın şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resûlü'ne hicret ederse o, (gerçekten) Allah'a ve Resûlü'ne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti, hicretine sebep olan şeyedir. "

(Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155)

Ümmü Abdullah künyesi ile anılan mü'minlerin annesi Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Bir ordu harp etmek için Kâbe'ye yürüyecek; sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Âişe der ki: "Ey Allah'ın Resûlü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde, ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı hâlde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resûlullah: Hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşr olunurlar." buyurdu.

(Buhârî, Büyû', 49; M7244 Müslim, Fiten, 8)

Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur: "Mekke'nin fethinden sonra, artık (Medine'ye) hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal (orduya) katılın. "

(Müslim, İmâre, 86; B2783 Buhârî, Cihâd, 1)

Ebû Yezîd Ma'n (ra) anlatıyor: "Babam Yezîd, sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi (ben o paraları) sana vermek istememiştim." dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resûlullah'a arz ettim. Resûlullah:" Yezîd, sen niyetinle sevap kazandın; Ma'n, sen de aldığın malı kazandın" buyurdu.

(Buhârî, Zekât, 15)

Ebû Hüreyre Abdurrahmân b. Sahr'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Allah, sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar."

(Müslim, Birr, 33)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN