Arama

Enes bin Malik kimdir? Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler...

Enes bin Malik, on yaşından itibaren Peygamber Efendimize hizmet edip vefatına kadar O'nun yanından ayrılmadı. Hz. Peygamber, sahabeye "oğulcuğum" diye hitap ederdi. O'nun tarafından yetiştirilen Enes bin Malik, en çok hadis rivayet eden sahabelerden biriydi. Hadisleri aktarırken oldukça titiz davranır, hata yapmaktan korktuğu için rivayet ettikten sonra "Veya Resulullah böyle bir şey dedi" ilavesinde bulunurdu. Peki, Enes bin Malik, nasıl Hz. Peygamber'e hizmet etmeye başladı?

  • 7
  • 22
2286 hadis-i şerif rivayet etti
2286 hadis-i şerif rivayet etti

Hz. Peygamber'den binden fazla hadis rivayet eden sahabelere, çok hadis rivayet eden anlamında "el-müksirûn" denilir. Hz. Enes de bunlardan biriydi. Kendisinden 2286 hadis-i şerif rivayet etti. Uzun süre Efendimizin hizmetinde bulunması, çok zeki ve kuvvetli bir hafızaya sahip olması onun en çok hadis rivayet eden sahabeler arasında yer almasını, Peygamberimizin sünnetlerini Müslümanlara aktararak büyük hizmet etmesini sağladı. Onun hadisleri daha çok Allah Resulü'nün hal ve hareketleri ile ilgiliydi.

En çok hadis rivayet edenler sırasıyla şunlardı: Ebû Hüreyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hz. Aişe, Abdullah bin Abbas, Câbir bin Abdullah, Ebû Saîd el-Hudrî.

Müslümanlara yapılan en büyük ihanet; Reci Vakası

  • 8
  • 22
Efendimizin özel olarak dua ettiği sahabelerden biriydi
Efendimizin özel olarak dua ettiği sahabelerden biriydi

Hz. Enes, Efendimizin özel olarak dua ettiği sahabelerden biriydi: Enes bin Malik şöyle anlatır: "Peygamber, (annem) Ümmü Süleym'in yanına geldi. Annem kendisine hurma ve yağ getirdi. Peygamber, 'Yağınızı tulumuna, hurmanızı da kırbasına koyunuz. Ben oruçluyum' dedi ve evin bir kenarında namaza durdu. (İki rekât) Nafile namaz kıldı, Ümmü Süleym'e ve evinin halkına dua etti. Ümmü Süleym, 'Ya Resulallah, bir hassacığım (hizmetinize özgü bir çocuğum) var, (ona da dua ediniz)' dedi.

Peygamber, 'Nedir o?' diye sordu. Annem, 'Hizmetçin Enes'tir' dedi. Allah'ın elçisi, dünyaya ve ahirete ilişkin ne kadar iyilik varsa hepsini benim için diledi: 'Allah'ım ona mal ve çocuk ver, her şeyini ona mübarek (bereketli, kutlu) eyle' dedi. Şimdi ben ensarın en zenginlerindenim. Kızım Umeyne'nin bana söylediğine göre de (hicretin 75. senesinde) Haccac'ın Basra'ya gelmesine kadar benim sulbümden yüz yirmi küsur kişi gömülmüştür."

(Buhari, Savm: 61)

Peygamber Efendimizin hadislerine ulaşmak için tıklayın

Peygamer Efendimiz, Enes bin Malik'e ve ailesine iltifat ederdi. Zaman zaman onların evine uğrar, yemeklerini yer, orada öğle uykusuna yatar, ev halkına cemaatle nafile namaz kıldırırdı.

  • 10
  • 22

Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen Hz. Enes, O'ndan öğrendiklerini insanlara aktarmaya çalışırdı. Efendimizin eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlakî davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edildi.

  • 11
  • 22
Hadis rivayet ederken oldukça titiz davranırdı
Hadis rivayet ederken oldukça titiz davranırdı

Enes bin Malik hadis rivayet ederken oldukça titiz davranırdı. Hata yapmaktan korktuğu için hadisi rivayet ettikten sonra "Veya Resûlullah böyle bir şey dedi" (ev kemâ kale Resûlullah) ilâvesinde bulunurdu. O, aynı zamanda bildiği hadisleri yazardı. Fakat bildiği bütün hadisleri rivayet etmezdi. Çünkü fazla rivayet edenin yanılacağını söylerdi. Hadisleri Medine ve sonra yerleştiği Basra halkına öğretti. Bir hadise itiraz edileceği zaman Müslümanlar "Gelin işin doğrusunu Enes'ten öğrenelim" diyerek ona danışırdı.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN