Arama

Müslümanlara yapılan en büyük ihanet; Reci Vakası

Peygamber Efendimiz, İslam'ı tebliğ etmek ve öğretmek maksadıyla etraftaki şehirlere muallimler gönderirdi. Fakat Müslümanlar, bazen ihanete uğrarlardı. Bu ihanetlerin en büyüklerinden biri Reci Vakası idi. Peygamber Efendimizi çok üzen bu olayda, birçok sahabe şehit oldu. Şehit olanlar arasında, savaşlarda gösterdiği kahramanlıklarıyla anılan ve Peygamber Efendimizin "Kim düşmanla savaşırsa Asım gibi savaşsın." iltifatına mazhar olan Asım bin Sabit de vardı. Peki, Reci Vakası nasıl gerçekleşti? Arıların koruduğu sahabe kimdi?

  • 1
  • 8
MÜSLÜMANLARA YAPILAN EN BÜYÜK İHANET
MÜSLÜMANLARA YAPILAN EN BÜYÜK İHANET

Peygamber Efendimiz, İslâm'ı tebliğ etmek ve öğretmek maksadıyla etraftaki şehirlere, kabilelere muallimler gönderirdi. Fakat Müslümanlar, bazen ihanete uğrarlardı. Bu ihanetlerin en büyüklerinden biri; "Recî Vakası"ydı.

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleşen Uhud Gazvesi'nden sonra, inanmayanlardan olan Benî Lihyân kabilesinin reisi Hâlid b. Süfyân, Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı.

Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz, Hâlid b. Süfyân'ı ortadan kaldırması için Abdullah b. Üneys el-Cühenî'yi görevlendirdi. Abdullah, Hâlid'i Urene vadisinde pusuya düşürüp öldürdü, böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı.

  • 2
  • 8
MÜŞRİKLERİN MÜSLÜMANLARA HAİN PLANI
MÜŞRİKLERİN MÜSLÜMANLARA HAİN PLANI

Bundan sonra, müşriklerin Müslümanlara olan düşmanlığı arttı. Müşriklerden bazıları akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerine giderek onlarla birlikte Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar.

Yaptıkları hain plana göre; Adal ve Kare kabileleri mensupları, Peygamber Efendimize bir heyet yollayıp kendilerine İslâm'ı öğretecek kimselerin gönderilmesini isteyeceklerdi. Bunların bir kısmını Hâlid b. Süfyân'ın intikamını almak için öldürecek, diğerlerini de Bedir ve Uhud'da yakınları öldürülen Mekkeli müşriklere satacaklardı.

  • 3
  • 8
İSLAM’I ÖĞRETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN MUALLİMLER
İSLAM’I ÖĞRETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN MUALLİMLER

Hâlid'in öldürülmesinden bir ay sonra Adal ve Kare kabilelerinden altı yedi kişilik bir heyet Medine'ye geldi. Peygamber Efendimizden kendilerine İslâm'ı öğretecek muallimler istedi.

Hz. Peygamber de suffada yetişen Âsım bin Sâbit'in başkanlığında on kişilik bir heyet gönderdi. Bu heyette Asım'dan başka; Hâlid b. Bükeyr, Hubeyb b. Adî, Zeyd b. Desine, Abdullah b. Târık ve Muattib b. Ubeyd'in bulunuyordu.

  • 4
  • 8
KAFİLENİN BAŞKANI ÂSIM BİN SÂBİT KİMDİR?
KAFİLENİN BAŞKANI ÂSIM BİN SÂBİT KİMDİR?

Medineli ilk Müslümanlardan olan Asım bin Sabit, Bedir Savaşı'nda müşriklerin elebaşlarından Ukbe b. Ebû Muayt'ı öldürdü. Uhud Savaşı'nda ise, Müslümanlar savaşın kazanıldığını düşünüp gafletle dağıldığında Hz. Peygamber'in yanında kaldı.

Bu savaşta azılı müşrik kadınlardan Sülâfe'nin iki oğlunu öldürdüğü için Sülâfe, onun başını getirene yüz deve vereceğini vaat etmiş, ayrıca kafatasıyla şarap içmeye yemin etmişti.

Ok atmada maharetli olan Asım bin Sabit, Müslümanlar arasında Hz. Peygamber'in okçusu olarak ün yapmıştı.

  • 5
  • 8
MÜSLÜMANLAR TUZAĞA NASIL DÜŞTÜ?
MÜSLÜMANLAR TUZAĞA NASIL DÜŞTÜ?

Kafile geceleri yürüyüp gündüzleri gizlenerek, Mekke ile Usfân arasında Hüzeyl kabilesine ait Hedâ bölgesinde, Recî' suyuna ulaştığında burada konaklamaya karar verdi.

Müslüman muallimlerin bu mevkiye geldiğini, Lihyânoğulları kabilesine haber verilmişti. Lihyânoğulları, yüze yakın okçudan oluşan bir grupla onları takibe aldı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN