Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Allah'ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

İnsan akıl ve hayalinin alamayacağı güzellikte nimetlerle bezenmiş ve müminlerin ebedi olarak kalacakları ahiret yurdu cennetle ilgili birçok ayet ve hadis bulunur. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Cenab-ı Hak buyuruyor ki: 'Salih kullarım için Ben, cennette hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlünün hatırlamadığı birtakım nimetler hazırladım.' Yüce Allah'ın cennette müminlere hazırladığı nimetler nelerdir?

Ebû Hüreyre'den (ra), Resûlullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teâlâ, "Salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım." buyurdu. Bundan sonra Ebû Hüreyre, isterseniz şu ayeti okuyun, demiştir: "Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak (Allah hazinesinde) saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez."

(Buhârî, Bed'ü'l-halk, 8; Müslim, Cennet, 2-5)

Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Cennetlikler, cennette yerler ve içerler, ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler, vücutlarından ter halinde çıkar, terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi, sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

(Müslim, Cennet, 19)

İbn Mes'ûd'dan (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurmuştur: Ben, cehennemden en son çıkıp cennete en son girecek kimseyi biliyorum. Bu kişi, cehennemden emekleye emekleye çıkacak, Yüce Allah ona "Git, cennete gir!" buyuracak; o da cennete varacaktır. Fakat ona cennet dolu gibi görünecek ve dönüp: Yâ Rab, cenneti dopdolu buldum, diyecek. Yüce Allah ona yine: "Git cennete gir. Orada dünya kadar ve dünyanın on misli kadar yer senindir" buyurur. O kişi (âdeta buna inanamayarak): Yâ Rab, bütün kâinatın hâkimi olduğun hâlde benimle alay mı ediyorsun yahut (ravinin tereddüdüne göre) bana gülüyor musun, der. Hadisi rivayet eden İbn Mes'ûd diyor ki: Bunun üzerine Resûlullah'a baktım, azı dişleri görünecek kadar güldü ve: "İşte cennetlikler içinde en alt dereceye sahip olan kişi, bu kimsedir." buyurdu.

(Buhârî, Rikâk, 51; Müslim, Îmân, 308)

Ebû Mûsâ el-Eş'arî'den (ra) gelen rivayete göre Peygamber şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için altmış mil yüksekliğinde, içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. (Mesafenin genişliğinden) ailelerden bazıları, bazılarını göremez.

(Buhârî, Bed'ü'l-halk, 8; Buhârî, Tefsîr, (Rahmân) 2; Müslim, Cennet, 23)

Ebû Saîd'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Cennette (Tûba denilen) bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari, yüz sene onun gölgesinde gider de, yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhârî ve Müslim Sahîhayn'de Ebû Hüreyre'nin: Bir süvari yüz sene o ağacın gölgesinde gider de, dallarının kapladığı alanı aşamaz, dediği rivayet edilmiştir.

(Buhârî, Rikâk, 51; M7138 Müslim, Cennet, 8)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN