Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Ahiret inancı nedir? Kur'an'da ahiret inancı nasıl geçer? Ahiret hayatı nasıl başlar?

Ahiret inancı nedir? Kur'an'da ahiret inancı nasıl geçer? Ahiret hayatı nasıl başlar?

Kur'an'da 110 yerde geçen ahiret kavramı, iman esaslarından olup genellikle Kur'an'da "el-yevmü'lâhir" (son gün) şeklinde zikredilmiştir. İslami bir terim olarak, öbür dünya, ölümden sonraki hayat anlamında kullanılır. Buna göre dünya, canlıların yaşadığı ilk alem, ahiret ise son alemdir. Ahiret gününe iman, Allah'a iman esasından ayrı düşünülemez. Çünkü Allah'a iman etmek onun bildirdiği hakikatlere de iman etmeyi gerektirir. Peki, ahirete inanmayan kimse kafir midir? Ahiret hayatı nasıl başlar? Ahiret inancının önemi nedir? Ahirete iman nedir? Ahiret ebedi midir? Kur'an'da ahiret inancı nasıl geçer?

 • 1
 • 13
AHİRET NE DEMEK?
AHİRET NE DEMEK?

Âhiret, sözlükte "son, sonra olan ve son gün" anlamlarına gelir. Terim olarak âhiret, İsrâfil'in (a.s.) Allah'ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir.

İsrâfil (a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır.

 • 2
 • 13
AHİRET İNANCI İMANIN ESASI MIDIR?
AHİRET İNANCI İMANIN ESASI MIDIR?

Âhirete iman, iman esaslarından olup genellikle Kur'an'da "el-yevmü'lâhir" (son gün) şeklinde, Allah'a imanla yan yana zikredilmiştir.

Bu da âhiret inancının iman esasları arasında çok önemli olduğunu göstermektedir. Allah'a ve O'nun birer yol gösterici olarak peygamberler gönderdiğine inanmak, insanların sorumlu olduğuna inanmayı da gerekli kılar. İnsandaki sorumluluk duygusu da kişiyi, yaptıklarının karşılığını göreceği âhiret hayatına inanmaya götürür.

 • 3
 • 13
AHİRET EBEDİ MİDİR?
AHİRET EBEDİ MİDİR?

Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok âyetinde dünya hayatının geçici, âhiretin ise ebedî olduğu, insanların dünyanın geçici zevklerine ve aldatmacalarına kanmamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan âhiret mutluluğunu yakalamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte Kur'an, dünya hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğini, çünkü âhiretin dünyada kazanılacağını, âhirette mutlu olmanın, dünyadaki yaşayışa bağlı bulunduğunu ifade etmektedir:

"Fakat siz (ey insanlar) âhiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz" (el-A'lâ 87/16-17), "...Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir.

 • 4
 • 13
AHİRETE İNANMAYAN KİMSE KAFİR MİDİR?
AHİRETE İNANMAYAN KİMSE KAFİR MİDİR?

Âhirete inanmayan kimse Kur'an âyetlerini inkâr ettiği için kâfir olur: "...Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse o tam mânasıyla sapıtmıştır" (en-Nisâ 4/136) meâlindeki âyet bunu açıkça belirtmektedir.

 • 5
 • 13
KUR'AN'DA AHİRET İNANCI NASIL GEÇER?
KUR'AN'DA AHİRET İNANCI NASIL GEÇER?

Ama âhiret, gerçekten kalınacak bir yurttur" (el-Mü'min 40/39), "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu da iste; ama dünyadan da nasibini unutma..." (el-Kasas 28/77). Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili verilmiş olan pek çok isim vardır.

Bu isimlerden bazıları şunlardır: el-yevmü'l-âhir (son gün, âhiret günü), yevmü'l-ba's (diriliş günü), yevmü'l-kıyâme (kıyamet günü), yevmü'd-dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü'l-hisâb (hesap günü), yevmü't-telâk (kavuşma günü), yevmü'l-hasre (hasret ve pişmanlık günü). Peygamber Efendimiz'in de âhiret ve halleri ile ilgili pek çok hadisi vardır. Özellikle kıyamet alâmetleri, kabir hayatı, mahşer, hesap, mîzan, sırat, şefaat, cennet ve cehennemle ilgili çok sayıda hadis bulunmaktadır.

Fikriyat.com'da yer alan Kur'an okumaları ve İslam'dan edebiyata kadar uzanan podcastlerimizi dinlemek için tıklayın.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN