Arama

1 ayet, 1 hadis, 1 şiir, 1 sahabe

Peygamberimiz Hz. Muhammed, bir hadisinde "Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez" buyurmuş, iftar vermenin faziletine değinmişti. Peki, Yunus Emre'nin dizelerinde oruca nasıl değindiğini biliyor musunuz? Veya Müslüman oluşu Medine'nin İslamlaşması için dönüm noktası sayılan sahabe Sa'd bin Muaz'ın hayatını? Fikriyat olarak 1 sure, 1 hadis, 1 şiir ve 1 sahabenin yaşamını sizler için derledik.

BİR AYET: BAKARA 155-157

"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!

Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, "Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz" derler.

İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."

Bakara, 155-157

BİR HADİS: İFTAR VERMENİN FAZİLETİ

Zeyd bin Hâlid el-Cühenî'den rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."

Tirmizî, Savm, 82

BİR ŞİİR: YUNUS EMRE

"Benden öğüt ister isen ey divirem bildiğimden
Budur Çalab'ın buyruğu tutun oruç kılın namaz"

Yunus Emre

BİR SAHABE: SA’D BİN MUAZ

Sa'd bin Muaz, 590 yılında Medine'de doğdu. Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları kolundandır. Annesi, Hazrec kabilesinden Ümmü Sa'd Kebşe bint Râfi' el-Ensâriyye'dir.

621 yılındaki Birinci Akabe Biatı'ndan sonra Medineliler'i İslâm'a davet etmek için Resul-i Ekrem tarafından gönderilen Mus'ab b. Umeyr'in teklifiyle İslamiyet'i kabul etti.

Onun Müslüman olması Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktası sayılır.

ONUN MÜSLÜMAN OLUŞU DÖNÜM NOKTASIYDI

Medine'ye geldikten sonra Abdüleşheloğulları'ndan Es'ad b. Zürâre'nin evine yerleşen ve davet faaliyetini buradan yürüten Mus'ab b. Umeyr'in çalışmaları Sa'd b. Muâz'ı rahatsız etmiş, kabilesinin önde gelenlerinden Üseyd b. Hudayr'ı ikna ederek Mus'ab'ı Medine'den uzaklaştırmaya karar vermişti.

Ancak Mus'ab'ın güzel Kur'an okuyuşunu ve etkili konuşmalarını dinledikten sonra önce Üseyd, ardından Sa'd Müslüman olmuştu.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN