Arama

Muhammed İkbal kimdir?

Yirminci yüzyılın büyük filozofu Muhammed İkbal, insanları her zaman İslam'ı öğrenmeleri için çağırırdı. Çünkü "Müslümanların izzeti ve hürriyeti, İslam'ın asıl kaynağı olan Kur'an ve sünnettedir." diyordu. Muhammed İkbal'in amacı, mistik hayallerin içinde yolunu şaşırmış ya da Avrupa'nın ihtişamından gözleri kamaşmış dindaşlarının, Müslümanların kutsal merkezine dönmelerini sağlamaktı; bunu da eserleriyle yaptı. Sizler için Muhammed İkbal'in hayatını eserleri ve sözleriyle birlikte derledik.

"Bizim kalbimizde Hind, Rûm veya Şâm diyarlarının sevgisi yoktur, Bizim için, İslâm'dan başka sınır da yoktur, vatan da…"

  • 2
  • 21
MUHAMMED İKBAL KİMDİR?
MUHAMMED İKBAL KİMDİR?

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut kentinde 8 Kasım 1873'de doğan Muhammed İkbâl, yirminci yüzyılın büyük Müslüman filozof ve şairiydi.

İkbal'in üzerinde iki şahsiyet önemli tesirler bıraktı. Bunlardan ilki, çocukluktan itibaren ilminden yararlandığı Mevlânâ Mîr Hasan, diğeri hocası Thomas Arnold'dur. Arnold, İkbal'in yeteneğini fark ederek Cambridge Üniversitesi'ne gitmesini sağladı.

  • 3
  • 21
CAVİDNAME
CAVİDNAME

Mesnevi tarzındaki bu eseri Muhammed İkbal, 1932 yılında yazmaya başlasa da 1932'de yayınlanmıştı. Kelime anlamı "sonsuzluk ya da ölümsüzlük kitabı" olan İkbal'in kendi oğlu Cavit'in adını taşır.

İkbal bu eserinde manevi hocası olarak gördüğü Mevlâna Celâleddin Rûmi'nin rehberliğinde bir gökyüzü gezisine çıkıp, çeşitli gezegenleri dolaşır ve Cemâleddîn Afgânî, Said Halim Paşa, Hallaç Mansur, Mirza Gâbb, Nâdir Şâh, Tipü Sultan gibi birçok ünlü kişiyle tanışıp, konuşur. Gökyüzü gezisinin sonunda Cavid'e Hitap başlığı altında yeni kuşağa yol gösterir.

"Gırtlağında hoş ve güzel nağmelerin varken
Nice sürer kurbağa gibi çamurda inlemen?"

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

"Yolunu kendi kazmanla aç ve düzelt, başkalarının açtığı yoldan gitmek azaptır."

  • 5
  • 21
HAYATINI İSLAM’A ADAYAN ŞAİR
HAYATINI İSLAM’A ADAYAN ŞAİR

İkbal, 1930'da Allahâbâd'da gerçekleştirilen Hindistan Müslümanları Birliği'nin yıllık toplantısına başkanlık etti. Bu toplantının açılış konuşmasında ortaya koyduğu fikirler sayesinde Bağımsız Pakistan Devleti'nin kuruluşu yönünde ilk ciddi adım atıldı. 1931 yılında yapılan II. Milletlerarası İslâm Konferansı'nda Dünya İslâm Kongresi'nin başkan yardımcılığına getirildi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN