Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Edebiyat
  • Sadettin Ökten'in Gelenek Sanat ve Medeniyet kitabından ufuk açıcı 20 alıntı

Sadettin Ökten'in Gelenek Sanat ve Medeniyet kitabından ufuk açıcı 20 alıntı

Her medeniyet anlayışı, insanını kendi ufku ve dünyası içinde yetiştirir. Toplum, sanatıyla kendini ifade eder; hem içinde bulunulan zamanda var olmanın hem de gelecekte devam etmenin yolu sanattan da geçer. Sadettin Ökten'in Gelenek Sanat ve Medeniyet kitabı pek çok şeyi kendi medeniyet dairesinde anlamlandırmaktan uzaklaşan günümüz insanını, vahiy medeniyeti ile Batı medeniyetini doğru yorumlayıp içinde yaşadığı toplumun ihtiyacı olan sanatı üretmeye davet ediyor. Eski değerlerinden vazgeçemeyen bir yandan da zihin ve gönül dünyasında Batı'ya ait kavramların hayat bulduğu bizlere, bir araya gelmesi imkânsız görünen bu değerlerin sentezinde geniş bir perspektif sunuyor. İşte Sadettin Ökten'in Gelenek Sanat ve Medeniyet kitabından ufuk açıcı 20 alıntı…

"Şair sıradan biri değildir, meselesi olan insandır."

Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar

"Çünkü insanın iç dünyası sonsuzluğa doğru uzanan yansımalar veren bir yapıya sahiptir."

Dünyaya Geldim Gitmeye eserinden 20 umut dolu alıntı

"İlmin haberi hafızaya yazılır, aşkınki ise gönüle. Gelenekte gönül bunun için mukaddestir; gönül yapmak, bir gönül ele geçirmek çok mühimdir."

Peyami Safa'nın Yalnızız romanından insanın gerçekliğine dair 20 alıntı

"Modernitenin temel motifi olan insan içe bakmaz, hep dış ile alakadardır."

Kabusname adlı eserden yaşama dair alıntı ve öğütler

"Kendi kimliğini tanımak için kendi toplumunun tarihini, sosyal yapısını, estetik dünyasını ve dini hayatını iyice bilmek, anlamak ve onların değerleri ile bütünleşmek zorundadır."

Harper Lee'nin Tespih Ağacının Gölgesinde adlı eserinden 20 alıntı

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN