Arama

Ortak değerlerimiz "gök"

Türkler için "gök" o kadar önemlidir ki kurulan ilk devletlerinin adı olur. Bu kelime, tarihsel süreçte karşımıza eser isimleri, yer isimleri hatta mavi rengini belirtmek için çıkmıştır. Gök sözcüğü, Sibirya grubu başta olmak üzere güneydoğu, kuzeybatı, Oğuz grubunda da "en çok zikredilen kelimeler" arasına girmeyi başarmıştır. İşte, Türk lehçelerinde "gök" sözcüğünün karşılıkları....

ESKİ TÜRKÇE

Gök- Kök

🔹 Eski Türk dilinde "gök, sema, mavi" anlamlarıyla tanımlanan kelime, "kök, dip, asıl" anlamında kullanılmıştır.

🔹 Köktürkçede pek rastlanmasa da Eski Uygurca ve Karahanlıcada "gök, sema" anlamı ile tesadüf edilir, birçok araştırmacı tarafından da çalışılmıştır.

K(a)ltı yultuz kö:k yula yilvi kömen bular barça ürlüksüz itiglig nomlarnıŋ okşatıgı ol
(Şöyle ki, yıldız, gök, meşale, büyü ve hilenin tamamı, sonsuz (ve) düzenli öğretilerin benzeridir.)

Ortak değerlerimiz "dağ"

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Gök- Gök

🔹 Oğuz Türklerinin torunları olan Gagavuzların ismi aslen "Gök Oğuz"dan gelmektedir. Zamanla yaşanan değişimler dillerine de yansımıştır.

🔹 Bu değişimlerin etki etmediği bir kelime vardır o da "gök" sözcüğüdür. Gagavuz Türkçesinde aynen korunmaktadır.

Bulutçuklar,
Bim-biyaz gemicikler,
Gök denizinde,
O üzer bulutçuklar,
Güneş peşinde...

Bulutçuklar,
Bembeyaz gemicikler,
Gökyüzünde,
O üzer bulutçuklar,
Güneşin peşinde…

Gagavuz Türkçesi şiir

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Gök- Göy

🔹 Gök kelimesi, Türkçenin en eski sözcüğüdür. Azerbaycan Türkçesinde "göy" sözcüğü ile karşılık bulmuştur. Fakat zaman zaman yerine "gök" kelimesi de kullanılır.

Ger çemende lâle övrâqin görüçek dağ-i ğem,
Filmesel gökde şefeq içre tutulmuş âye baq.

Gam yarası, çimenlikte lâle yaprağını görünce,
Gökte şafak içinde tutulmuş ay gibi olur, ona bak.

Ortak değerlerimiz "vatan"

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Gök- Asman

🔹 Geçmişten günümüze kadar ele alınan pek çok sözcüğün arasında yer alan "gök", Türkmen Türkçesinde "asman"dır. Bu kelimenin yanı sıra Oğuz grubunun etkisiyle "gök" şeklinde de kullanılmaktadır.

Sürüldiler il barısı enşeşip,
Pıgamna dağlar, daşlar gımşaşıp.
Asman coşageldi, zemin govşaşıp,
Bulutlar durdularnala. Seyidi!


Sürüldüler il hepsi de ağlaşıp,
I'i ganina dağlar taşlar titreşip,
Asman coşup geldi, zemin gevşeyip,
Bulutlar durdular yasa, Seyidi!

UYGUR TÜRKÇESİ

Gök- Asman

🔹 Eski Türkçede ırmak adı olarak da kullanılan "gök" sözcüğü, güneydoğu grubunun temsilcisi olan Uygur Türkçesinde, "asman" olarak karşımıza çıkar.

Etim bar, igerim yok
Boynumda tumarım yok.
Yer-asman guvah bolsun.
Sendin özge yârim yok.

Atım var, eyerim yok,
Boynumda muskam yok.
Yer ve gök tanık olsun,
Senden başka yârim yok.

Ortak değerlerimiz "sevgi"

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN