Arama

Lale devrinin usta şairi Nedim'in beyitleri ve anlamları

Lale devrinin usta şairi Nedim, Osmanlı'nın önemli isimlerinden biriydi. İstanbul aşkıyla tanınan Nedim, Yunus Emre, Hoca Ahmed Yesevi gibi kullandığı eski Türkçeyle edebiyatımızın temel taşlarından biri oldu. İşte Lale devrinin bülbülü olarak nitelendirilen Nedim'in asırlardır dilden dile dolaşan beyitleri ve anlamları...

Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır

Bu İstanbul kenti değer biçilemeyecek kadar eşsizdir. Onun bir taşına tüm Acem ülkesi feda olsun.

İSTANBUL ŞAİRİ NEDİM KİMDİR?

Güllü dibâ giydin amma korkarım âzâr eder;
Nazeninim sâye-i hâr-ı gûl-i diba seni

İpek kumaşından, gül desenli bir elbise giymişsin de güzelim; korkuyorum o kumaşın üstündeki gülün dikeninin gölgesi seni incitecek.

DİVAN EDEBİYATINDAN BEYİTLER VE ANLAMLARI

Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır

O, iki deniz arasında tek parça bir mücevher gibidir. Dünyayı aydınlatan, ısıtan güneş ile bir tutulsa yeridir.

SÖZÜNÜZÜN ETKİSİNİ ARTIRACAK BEYİTLER

Güm etse şevket-i hüsnü şükûh-ı nev-hatlar
Siyeh haberde belî iştihâr olur peydâ

Yeni çizgilerinin siyahlıkları güzelliğinin büyüklüğünü kaybetse; doğrudur, siyah haber hemen yayılır.

HAFIZ-I ŞİRAZİ'NİN DİVANINDAN BEYİTLER

Senin lûtfun senin feyzinledir hep cümle ikbâlim
Ki ben bir zerreyim sen devlet ile âftâbımsın

Benim bütün ikbalim senin feyzin, senin lütfunladır. Ben bir zerreyim, sen devlet ile güneşimsin.

NEF'İ'NİN HİCİVLERİ GÖLGESİNDE KALAN EN GÜZEL BEYİTLERİ

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN