Arama

Koca Ragıp Paşa'nın hafızalarda yer edinen beyitleri ve anlamları

Koca Ragıp Paşa, Osmanlı'nın en önemli sadrazamlarından biriydi. Paşa, bürokrasinin en alt kademesinden başlayarak, yavaş yavaş devlet basamaklarını çıktı. Yıllarca memurluk, bürokratlık, diplomatlık ve valilik yaptıktan sonra sadrazam oldu. Osmanlı tarihine damgasına vuran Koca Ragıp Paşa, aynı zamanda iyi bir şairdi. Ragıb mahlası ile hafızalarda yer edinen beyitler kaleme aldı. Sizler için Koca Ragıp Paşa'nın beyitlerini ve anlamlarını derledik.

Meyân-ı güft u gûyda bed-meniş îhâm eder kubhun
Şecâat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.

Mayası bozuk olanlar konuşma esnasında kendilerini hemen ele verirler. Hani Çingene beyi de kahramanlığından söz edeceği vakit "Şöyle çaldım, böyle çırptım!" diye hırsızlığını anlatır ya!

Kubh: Günah ve çirkin hareket, kabahat, suç.
Bed-meniş: Kötü huy, tabiat, karakter
Güft u gû: Konuşma

Ragıb müdahaneyle riyadır zemanede
Dünyayı sanma cevr ü sitemdir harab eden

Ey Ragıp! Zannetme ki dünyayı eziyetler ve zulümler bozuyor; bilakis onu harap eden şey, zamane insanlarının yaltaklanmaları ile riyadır.

Cevr: Zulüm, haksızlık

Muvafıkdır yine elbet mizaca şive-i hikmet
Tabibin olsa da kizbi marizin sıhhatın söyler

Hikmetli iş yapanların gidişatı yaratılışa uygun düşer. Hani, doktorlar yalan da olsa hep hastanın iyileşeceğinden bahseder ya, onun gibi.

Muvafık: Uygun, yerinde, denk.
Kizb: Yalan
Mariz: Hasta

Bir kere dokunsan teline saz-ı derunun
Bin türlü nevazişle düzelmez bozulunca

Gönül sazının teline bir kere dokunsan öyle bozulur ki artık bin türlü akort ile düzelmez.

Saz-ı derunun: Gönül sazı
Nevaziş: Akort

Turfe dükkan-ı hikemdir bu kühen tak-ı felek
Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı

Şu dokuz kat felek sanki yepyeni bir hikmet veya hekimlik dükkânıdır da derde devadan gayrı ne ararsan bulunur.

*Ünlü hekim Abdülhak Molla'nın bu beyti ecza dolabının üzerine yazdırttığı rivayet olunur.

Turfe: Nimet
Tak-ı felek: Dokuz kat felek
Kühen: Eski

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN