Arama

İslam edebiyatında hatırat türünün ilk örneği Babürname’den alıntılar

Türk tarihinin en önemli devlet adamların biri olan Babür Şah, aynı zamanda büyük bir edipti. Çağatay Türkçesiyle nazım ve nesir alanında pek çok esere imza attı. Bunlardan en önemlisi ise Babür'ün oldukça hareketli geçen bir hayatın içinde kaleme aldığı İslam edebiyatında hatırat türünün ilk örneği olan Babürname'ydi. Eser, gerek tarihi bilgiler gerek şehirler gerekse devlet adamları hakkında yazılmış en kayda değer kaynaklardandı. Babür Şah'ın ölüm yıl dönümü anısına Babürname'den en güzel alıntıları derledik…

  • 1
  • 21
ANI TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ BABÜRNAME
ANI TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ BABÜRNAME

📜Babürname'nin muhtevası

📌Babürname, Babür'ün hayatındaki askeri, siyasi ve kültürel alandaki birçok olayın yıllara göre bölümlenmiş birer anlatımıdır.

📌Türk dünyasında önemli bir yeri olan Babür Şah'ın kaleme aldığı Babürname, dönemin sosyo-kültürel hayatını yansıtan bir boy aynası gibidir.

📌Babür, hatıralarını Çağatay Türkçesi ile kaleme almıştır.

📌Babürname'nin XVI. asır içinde Doğu'nun yaygın ve müşterek edebiyat dili olarak Farsça'ya tercümeleri ortaya konulmuştur. Bunların en eskisi 1524-25 yani Babür hayatta iken tercüme edilmiştir.

📌Doğrudan doğruya verilmiş bir adı olmadığı için Babür'ün hatıratı Babürname'den başka "Vekayi', Vâkıanâme, Vâkıât-ı Bâbürî, Vekayi'nâme-i Pâdişâhî ve Bâbüriyye" olarak da adlandırılmıştır.

📚Babürname'nin konusu

📌Babürname, Babür'ün on iki yaşında Fergana tahtına çıkışı ile başlayıp ölümünden bir yıl öncesine kadar olan zaman içindeki hayatını anlatır.

📌Babürname'nin mihverini, Babür'ün siyasi iktidarını koruma ve yeni siyasi birlikler kurma yolunda yaptığı mücadeleler teşkil eder.

🔎Babürname'nin tarihimizdeki önemi nedir?

📌Eser, Türk edebiyatının ilk hatırat türleri arasında yer alması, devrin hükümdarları ve edebiyatçıları hakkında geniş bilgelere yer verilmesi bakımından oldukça kıymetlidir.

📌Fransız kaşif ve yazar Fernand Grenard, Babür isimli eserinde, "Bâbur, hâtıralarında, bize bir edebî ve artistik portreler galerisi sunar ki, tarih ve muasır medeniyet için mühim bir dökümandır." çıkarımında bulunur.

"Canımdan özge vefalı yar bulamadım;
Gönlümden özge samimi sırlar bulamadım."

Babürname'yi incelemek ve satın almak için tıklayınız

"Zahir olmayan bu dert ile ölüp gidiyorum
Tabipler bu belaya ne çare bulabilirler"

"Ey yiğitler!
Dünyaya gelen herkes ölecektir,kalan ebedi olan Allah'tır."

Anı türünün ilk örneği: Babürname

"Hayat meclisine giren herkes sonunda ecel kadehinden tadacaktır."

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN