Arama

Hadisler ışığında İslam'da kadının yeri ve önemi

İslamiyet, kadını toplumdan ayırıp dört duvar arasına kapatmamış, Peygamber devrinde Müslüman kadın, hemen bütün toplumsal faaliyetlere etkin biçimde katılmıştır. Hz. Peygamber bir hadisinde "Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim." diye buyurur. Peki, İslam'da kadının yeri ve önemi nedir? İslam'da kadın hakları nelerdir?

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.

(Müslim, Birr 149)

İslamiyet, Müslümanın malının, kanının ve namusunun dokunulmaz olduğunu ilan etmek sebebiyle kabileler arası savaşı ortadan kaldırdı. Bu gelişme en çok kadınlara fayda sağladı. Çünkü yeni oluşacak düzen, onları esir düşüp câriye olmaktan kurtardı.

Artık kadın iffetsizliğe zorlanamayacak, hatta iffetine gölge düşürücü sözler söylenemeyecekti. (en-Nûr 24/4-6)

  • 3
  • 20
İSLAM'DA KADIN ERKEK AYRIMI VAR MI?
İSLAM’DA KADIN ERKEK AYRIMI VAR MI?

Dinimizde kız çocukların hor görülmesi kesinlikle yasaklanmış (el-En'âm 6/151; el-İsrâ 17/31); kız evlât ile erkek evlât arasında hiçbir değer farkının bulunmadığı ifade edilmiştir. (en-Nahl 16/56- 59)

Kadının fizyolojik bakımdan erkeğe göre zayıf olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte (en-Nisâ 4/34), bu onun için horlanma sebebi sayılmayıp, aksine, bu vesileyle erkeğe, kadını himaye etme, sevgi ve şefkat gösterme, ihtiyaçlarını karşılama gibi görevler yüklenmiştir. (en-Nisâ 4/24-25)

"Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse."

(Nesâî, Zekât 69)

  • 5
  • 20
KUR'AN'IN ÖNERDİĞİ HAYAT
KUR’AN’IN ÖNERDİĞİ HAYAT

Kur'an'ın önerdiği hayat anlayışında temel öğe ve muhatap olarak insan alınmıştır. Bu bakımdan Kur'an'da, kadın-erkek ayırımı yapılmadan çeşitli hak ve sorumluluklardan, insan ilişkileriyle ilgili birçok ilke ve kuraldan söz edilir. Bu yüzden İslâm'da kadın da erkek de, çocuk da yetişkin ve yaşlı kimse de hiçbir cins, renk, yaş ve statü farkı gözetilmeksizin benzer bir ilgi ve öneme sahiptir.

Dini telakkiler, hak ve ödevler kural olarak o dine inanan herkesi eşit şekilde ilgilendirir, sadece erkeklere veya kadınlara özgü sayılmaz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN