Arama

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin "Osmanlı Mimarisi" eserinden alıntılar

Tarihin arka sayfalarında kalmış harikulade eserlerin ardındaki derin ilmi ortaya çıkaran aydın Ekrem Hakkı Ayverdi, "Osmanlı Mimarisi" eseri ile imparatorluğun ana imar kaidelerini gözler önüne serer. Ayrıca içerisinde pek çok Osmanlı yapısına dair bilgiler barındıran bu nadide eserle başka yerde bulamayacağımız önemli detayları bizlere aktarır.

  • 1
  • 20
Ekrem Hakkı Ayverdi kimdir?
Ekrem Hakkı Ayverdi kimdir?

💠 Osmanlı devri Türk mimari tarihi alanında yaptığı çalışmalar ve hizmetleriyle bilinen Ekrem Hakkı Ayverdi, bereketli ömründe Osmanlı devri Türk mimarisini karanlıktan aydınlığa çıkaran; milli kültür ve milli şuur ile birlikte, Osmanlı mimarisini merkeze alan fikir hayatı ile tanınan güzide bir şahsiyettir.

💠 Ayverdi'nin eserleri Osmanlı mimarisinin karanlıktan kurtulması noktasında önemli bir yere sahiptir.

Osmanlı Türk mimarisini karanlıktan çıkaran ışık: Ekrem Hakkı Ayverdi

💠 Osmanlı'nın mimari eserlerinin arkasındaki derin ilmi ortaya çıkararak milletine ve köklü kültürüne karşı emsalsiz bir vefa örnekliği gösteren Ekrem Hakkı Ayverdi yaşamını, kubbenin altında taşları yerli yerine koymakla, sonrasında ise ecdad yadigarlarının kaydını tutmakla geçirir.

💠 Ayverdi, yıllar boyu hummalı çalışmaları sonucu kitaplarını, içindeki eşya, hat, tezhip, cilt, yazı aletlerini, işleme koleksiyonlarını ve evini, kendi kurmuş olduğu Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı'na bağışlar.

Şehirlerle özdeşleşen tarihi mekanlar

Ayverdi'nin "Osmanlı Mimarisi" eserinden alıntılar👇

"Câmîler bahsine Bursa'daki Orhan Câmii ile başlanması îcâb etmekdedir. Fakat Orhan Câmii bile, o zamâna kadar, bütün İslâm memleketlerinde yapılanlardan esaslı bir fark, başka bir hüviyet gösterdiğinden, daha evvelki câmi şekillerini kısaca anlatmamız îcâb etmekdedir. Mâzîdekilerle Osmanlı eserleri arasında, müsliman ibâdetine değişmez sûrette girmiş olan, mihrab ve minberden başka, müşterek bir mîmârî unsur yok dense yanlış olmaz."

Ekrem Hakkı Ayverdi

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"

"Osmanlı üslûbu ise, birden, bütün İslâm memleketlerinde olanlardan bambaşka, daha mütecânis ve yekpâre bir tarz ile işe başlamış ve Bursa'nın Orhan ve Hüdâvendigâr Câmîlerini yapmışdır. Bu tarz kolay bir inşâât usûlü teşkîl eylese de; sâhayı büyültmek ve büyük câmîler yapmak için elverişli değildir."

Ekrem Hakkı Ayverdi

Mekke ve Medine'nin 140 yıllık tasvirleri

"Medîne-i Münevvere'deki ilk Mescid-i Nebî'den zamânımıza hiçbir şey kalmamışdır. Fakat basit bir cidar perdesiyle, hurma ağacından direklere oturan, belki de kısmî, bir çatıdan ibâret olduğu, minberin üç basamağı bulunduğu bilinmekdedir. Her ne kadar ilk binâ Hazret-i Ömer ve Osman tarafından büyütülüp, sâhasının aynı olmasına itinâ edilerek, direklerin kârgir ayağa tahvil edildiği mâlûm ise de, şimdiki şekil ve eb'âdına yakın olarak tamâmen yeniden inşâsı Hicret'in 86-91 seneleri arasında Emevîler'den El-Velîd zamânına rastlar. Mescid-i Nebî, Hâzret-i Peygamber'in kullandığı mahallerin yerinde bırakılması, Ravzâ-i Resâletpenâh'a girişlere riâyet edilmesi bakımından, husûsiyet arzeder."

Ekrem Hakkı Ayverdi

Mekke ve Medine'nin 140 yıllık tasvirleri

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN