Arama

Dil bilgisinde bilinmesi gereken temel terimler

Bir dili seslerinden cümlelere kadar, içerdiği bütün dil birliklerini geniş bir şekilde anlam ve görevlerini kapsayacak şekilde inceleyen bilim dalına dil bilgisi denildilğini biliyoruz. Peki, incelediği dil unsurlarına göre kendi içinde bölümlere ayrıldığını kaçımız biliyoruz? Dil bilgisi konusunda bilinmesi gereken temel terimleri derledik.

  • 1
  • 20
Sıfat
Sıfat

Sıfat ya da ön ad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu kelime grubuna "sıfat tamlaması" denir.

En sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime

  • 2
  • 20
Tümleç
Tümleç

Yüklemin belirttiği eylemin (veya durumun) ne şekilde, nerede, ne zaman, ne yardımıyla vb. meydana geldiğini belirten cümle öğesidir. Yüklem, özne, nesne ve yüklemsi dışındaki bütün cümle öğeleri tümleçtir.

Tümleç, cümlenin yardımcı öğelerindendir. Kendi arasında üç grupta incelenir: Nesne, Dolaylı tümleç, Zarf tümleci.

Fikriyat sözlükten az bilinen 50 eski kelime

  • 3
  • 20
Zarf
Zarf

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelime. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturur.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime

  • 4
  • 20
Çekimli fiil
Çekimli fiil

Fiilin en temel özelliği; o eylemi yapan bir kişisinin ve yapılma zamanının bulunmasıdır. Yani işin kim tarafından ve ne zaman yapılmış olduğunu belirtmesidir. Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş haline "çekimli fiil" denir.

Fikriyat Sözlük'ten az bilinen 30 kelime

  • 5
  • 20
İsim tamlaması
İsim tamlaması

İsim tamlaması; aralarında anlamca ilgi bulunan, biri diğerini iyelik yönünden bütünleyen, en az iki farklı isimden meydana gelmiş kelime grubu. İsim tamlamalarında birinci sözcük grubuna tamlayan, ikinci sözcük grubuna tamlanan denir.

Fikriyat Sözlük'ten az bilinen 20 kelime

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN