Arama

Asım'ın neslinden diriliş nesline: Ünlü yazarlardan ideal gençlik

Farsçada "hazine" anlamına gelen genç kelimesi, bu dönemin insana bahşedilmiş bir hazine olduğunu apaçık ortaya koyar. İnsanın en dinamik ve coşkun yılları olan gençlik, ayrıca ünlü edebiyatçıların ve fikir insanlarının da üzerinde önemle durup kalem oynattığı bir zaman dilimini ifade eder. Yazarlar, toplumun içinde bulunduğu zor şartlardaki kurtuluş reçetesini çoğunlukla gençlikte görmüştür. Hepimizin aşina olduğu Asım'ın nesli düşüncesi bunun yalnızca bir örneğidir. Gelin Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Nurettin Topçu'dan Sezai Karakoç'a kadar ünlü edebiyatçılarımızın idealize ettiği gençlik anlayışına yakından bakalım...

  • 1
  • 13
"GENÇLİK MUHTEŞEM BİR YILDIZDIR"
GENÇLİK MUHTEŞEM BİR YILDIZDIR

📌Yazarlar, insan hayatının belki de en güzel dönemi olan gençlik hakkında birçok vecize kaleme aldılar. Victor Hugo gençliği "Muhteşem bir yıldız" olarak tanımlarken; Ömer Hayyam, *rindane tavrını elden bırakmadan "Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti" şeklinde hepimizin muzdarip olduğu zaman kavramının altını çizmiştir.

*Rindane: "Rint olan kimseye yakışır şekilde" anlamına gelmektedir. Rind, dünya işlerine önem vermeyen kimse, kalender ve gönül eri olarak tanımlanır.

➡ Fakat edebiyat dünyamızda bazı yazar ve şairlerimiz vardır ki mevcut sistemin karşısına dikilen, bilinçli ve inançlı nesiller yetiştirmek hususunda kalemleriyle mücadele vermekten vazgeçmediler.

➡ Milletlerin gelişiminde ve büyümesinde gençlere büyük pay düştüğünün farkında olan edebiyatçılarımız, bütün ümitlerini yine gençlere bağladılar. Milletimizin içine düştüğü çıkmazlardan ve sorunlardan kurtulmaya çözüm ararken gençliğe sarıldılar ve ideal gençlik anlayışını bu düşüncelerle şekillendirdiler. Sözü daha fazla uzatmadan edebiyatçılarımızın kurtuluş umudu ideal gençlik tasavvurlarına gelin yakından bakalım.

Fikriyat'ın e-dergi platformundan kültür sanat dergilerine ulaşmak için tıklayın

  • 2
  • 13
MÜSLÜMAN DÜNYASININ KURTULUŞU: ASIM’IN NESLİ
MÜSLÜMAN DÜNYASININ KURTULUŞU: ASIM’IN NESLİ

📌 Mehmet Akif, Safahat adlı eserinin altıncı kitabı olan Asım'da hayal ettiği ideal Müslüman-Türk gençliğini ayrıntılarıyla anlatmış ve bu ideal gençliğe "Asım'ın nesli" adını vermiştir. Asım'ın nesli, imkansızlıklar ve kötü şartlar içine doğmuş ve bunlarla mücadele etmeye çalışmıştır. Akif, bunun en son örneği olarak da Çanakkale Savaşı'nı verir.

Yedi bölümden oluşan eserinin birini Asım ismine ayırması, İstiklal şairimizin gençlik üzerindeki ümitlerini gözler önüne serer.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?