Arama

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kullandığı Fransızca kelimeler

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Beş Şehir" gibi eserleriyle okuyucuların kalbinde yer edinen edebiyatımızın çınarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattıkları, hissettirdikleri zaman içerisinde daha da değerli hale gelerek okuyucularını etkilemeye devam ediyor. O, bu eserlerde hayata, edebiyata yönelik tespit ve değerlendirmelerde bulunurken Fransızca kelimelere başvururdu. Özellikle de sanat yazılarında başvurduğu Fransızca kelimeleri, derslerinde de sıklıkla kullanırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kullandığı Fransızca kelimeleri, edebiyat derslerinden pasajlar eşliğinde sizler için derledik.

Concert: Somut, elle tutulur gözle görülür

Şiir, konularını bir mimariden aldığı zaman daha muhteşem olmuştur. Mimari en muhteşemidir sanatların; hislerimizden bir concret âlem yapabilme sanatıdır. (Şiir Hakkında)

Epopee: Destan, efsane

Hugo'nun beşinci romanı Sefiller'dir. Roman 16. asırda başlar. Don Quichotte ve Rabelais'in alayları epopesi Pantagruel. Roman, medeniyet ve kültürün insan etrafında dolaşmaya başlayışı devrinde başlar. (Namık Kemal)

Sentimental: Aşırı duygusal

Kendi yaşadıklarını anlatan diğer realistler sübjektivistlerdir ki bunlar ekseriyetle şiir yazarlar. Edebiyatta bu iki tipi tahlil etmek lazımdır. Recaizade Ekrem lirik, sentimental, sübjektif bir tiptir. (Recaizade Hakkında)

Genie: Deha

Fransız İhtilali'nin alevinden insanlar dev oluyor. Romantizm, ihtilal sonrası meşrutiyette gençliğin duyduğu rahatsızlıktır. Bu ümitleri, Talleyrand diye bir genie çıkarıyor. (Namık Kemal)

Poesie: Şiir sanatı, şiirsellik

Psikoloji yapıyor. Lisan işlek değil. Hâlbuki Ayyar Hamza da tercüme idi ve işlekti. Sebebi onun Moliere'den gelişi, diğerinin ise Rousseau'nun nesirde posie yapmasıdır. (Cezmi'ye Devam)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN