Arama

Turgut Alp kimdir? Turgut Alp'in katıldığı fetihler...

Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından biri olan Turgut Alp, önce Ertuğrul Gazi'ye sonra da Osman Gazi'ye hizmette bulunmuştur. Ertuğrul Gazi'yle kılıç sallayan, Osman Gazi'nin yaklaşık 40 yıllık beyliği boyunca onun yanında yer alan Turgut Alp'in tarihteki yerine ve katıldığı fetihlere kısaca değindik.

  • 1
  • 13
Turgut Alp kimdir?
Turgut Alp kimdir?

Turgut Alp'in hayatına dair detaylı bilgilere kaynaklarda fazla rastlamak mümkün değildir. Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından biridir. TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) kaynaklarında yer alan bilgiler doğrultusunda onun tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir.

10 soruda Osman Gazi ve Osmanlı Beyliğinin kuruluşu

  • 2
  • 13
Ertuğrul Gazi’nin alperenlerinden
Ertuğrul Gazi’nin alperenlerinden

Bunun yanı sıra hayatı hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen Turgut Alp, Türk Tarihi içerisinde çok fazla tanınan karakterlerden biridir. Kayı Beyi Ertuğrul Gazi'nin alperenlerinden birisi olarak, önce Ertuğrul Gazi'ye sonra da Osman Gazi'ye hizmette bulunmuştur.

Son araştırmalar neticesinde Ertuğrul Gazi'nin gerçek hikâyesi

  • 3
  • 13
Osman Gazi’yle katıldığı Yarhisar seferi
Osman Gazi’yle katıldığı Yarhisar seferi

Özellikle Osman Gazi'yle katıldığı Yarhisar seferi ve savaşlarda Bizans lejyonlarına karşı amansızlığıyla ismini duyuran Turgut Alp, İnegöl'ün fethi için de görevlendirilmişti.

Osmanlı tarihinde az bilinen 35 ilginç bilgi

  • 4
  • 13
Osman Gazi’nin 40 yıllık beyliği boyunca yanındaydı
Osman Gazi’nin 40 yıllık beyliği boyunca yanındaydı

Ertuğrul Gazi'yle kılıç sallayan, Osman Gazi'nin yaklaşık 40 yıllık beyliği boyunca onun yanında yer alan Turgut Alp'in Orhan Gazi döneminde de hayatta olduğu bilinmektedir. Hayatının son yıllarında Keşiş Dağı yakınlarındaki dervişlerden Geyikli Baba'yla yakınlaşmış ve alperenlikten tamamen erenliğe geçmiştir.

Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türklere karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN